Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Câu 1. Cân bằng nước là hiện tượng:

A. Cây thừa nước và được sử dụng đến khi có sự bão hoà nước trong cây

B. Xảy ra khi cây luôn luôn được bão hoà nước

C. tương quan về tỷ lệ hút nước và thoát hơi nước dẫn đến bão hoà nước trong cây

D. Cây thiếu nước được bù lại do quá trình hút nước

Câu 2. Cân bằng nước là

A. tương quan giữa lượng nước cây hấp thụ vào so với lượng nước thoát của cây

B. tương quan giữa lượng nước tưới vào cho đất so với lượng nước thoát ra cho cây

C. tương quan giữa lượng nước thoát ra so với lượng nước hút vào

D. tương quan giữa lượng nước làm sản phẩm cho quang hợp so với lượng nước thải ra qua quang hợp

Câu 3. Cây mất cân bằng nước khi nào ?

A. Hút nước quá ít

B. Thoát nước quá mạnh

C. Hút nước nhiều hơn thoát nước

D. Hút nước ít hơn thoát nước

Câu 4. Trong các hiện tượng sau đây, có bao nhiêu hiện tượng dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?

(1) Cây thoát hơi nước quá nhiều.

(2) Rễ cây hút nước quá ít.

(3) Cây hút nước ít hơn thoát hơi nước. (4) Cây thoát nước ít hơn hút nước

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 5. Cây đạt trạng thái cân bằng nước khi

A. Hút nước bằng thoát hơi nước

B. Hút nước ít hơn thoát hơi nước

C. Hút nước nhiều hơn thoát hơi nước

D. Có quan điểm khác

Câu 6. Khi nói về cân bằng nước của cây điều nào sau đây không đúng?

A. Khi lượng nước hập thụ vào bằng lượng nước thoát ra thì cây cân bằng nước

B. Khi lượng nước hấp thụ vào lớn hơn lượng nước thoát ra thì cây chết

C. Khi lượng nước hấp thụ vào nhỏ hơn lượng nước thoát ra thì cây mất cân bằng nước, lá héo

D. Cân bằng nước được duy trì bởi tưới tiêu nước hợp lí: Tưới đủ lượng, đúng lúc, đúng cách

Câu 7. Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo

A. Giảm sức trương P

B. Mất cân bằng nước trong cây

C. Hút nước quá ít

D. Thoát nước quá nhiều

Câu 8. Khi gặp nước mặn, cây héo chủ yếu do

A. Áp suất thẩm thấu của đất lớn

B. Áp suất thẩm thấu của đất > của rễ

C. Ion Na+ và Cl- gây độc cho rễ

D. Sức hút nước của rễ lớn

Câu 9. So sánh lượng nước hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B), cây phát triển tốt nhất khi

A. A>BA>B

B. A=BA=B

C. A  nhỏ hơn  B

D. A nhỏ hơn B một ít

Câu 10. Cây phát triển tốt nhất khi lượng nước hút vào

A. nhỏ hơn lượng nước thoát ra một ít

B. lớn hơn lượng nước thoát ra một ít

C. bằng lượng nước thoát ra

D. bằng một nửa lượng nước thoát ra

Câu 11. Trong 1 thi nghiệm, người ta xác định được luợng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây cùng một đơn vị thời gian theo bảng sau:

Theo lý thuyết cây nào không bị héo ?

 

A. Cây B

B. Cây A

C. Cây C

D. Cây D

Câu 12. Hạn hán có tác hại nào sau đây?

1. Keo nguyên sinh giảm độ ưa nước, keo nguyên sinh bị lão hoá.

2. Prôtêin bị phân giải tạo NH3 đầu độc cây, làm năng suât và phẩm chất kém, cây có thể bị chết.

3. Ức chế tổng hợp, thúc đẩy phân huỷ, năng lượng chủ yếu thoái ra ở dạng nhiệt, cây không sử dụng được.4. Diệp lục bị phân huỷ, enzim bị giảm hoạt tính

A. 1,2,3,4

B. 2, 3,4

C. 1,3,4

D. 1,2,3

Câu 13. Tác hại nào của héo ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất kinh tế ?

A. Giảm hoạt động sinh lý

B. Khí khổng đóng

C. Giảm khả năng thụ phấn thụ tinh

D. Vận chuyển chất bị ngừng trệ

Câu 14. Không nên tưới cây vào buổi trưa nắng gắt vì:

1. Làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho cây.

2. Giọt nước đọng trên lá sau khi tưới, trở thành thấu kính hội tụ hấp thụ ánh sáng và đốt nóng lá, làm lá héo.

3. Lúc này khí khổng đang đóng, dù dược tưới nước cây vẩn không hút được nước.4. Đât nóng, tưới nước sẽ bốc hơi nóng, làm héo lá

A. 1,2,4

B. 2,3

C. 2,4

D. 2,3,4

Câu 15. Trong các lí do sau đây, có bao nhiêu lí do để người ta không tưới nước cho cây khi trời nắng to?

1. Vì nước làm nóng vùng rễ làm cây bị chết.

2. Vì nước đọng lại trên lá như một thấu kính hội tụ thu năng lượng mặt trời làm cháy lá.

3. Vì nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc hơi nóng, làm héo khô lá. 4. Vì khi nhiệt độ cao rễ không thể lấy nước

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Biện pháp tưới nước hợp lí cho cây, bao hàm tiêu chí

A. Tưới đúng lúc, đúng lượng và đúng cách

B. Chất lượng nước tưới cần được đảm bảo

C. Phải tưới ngay sau khi phát hiện cây thiếu nước

D. Thường xuyên tưới, thừa còn hơn thiếu

Câu 17. Bón phân hợp lí là

A. Sau khi thu hoạch phải bổ sung lượng phân cần thiết cho đất

B. Bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách

C. Phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K

D. Phải bón thường xuyên cho cây

Câu 18. Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. Thấp và chỉ bón khi trời không mưa

B. Thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi

C. Cao và chỉ bón khi trời không mưa

D. Cao và chỉ bón khi trời mưa bụi

Câu 19. Khi bón phân qua lá cần lưu ý điều nào sau đây?

A. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa

B. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi

C. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa

D. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi

Câu 20. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. Quả non

B. Thân cây

C. Hoa

D. Lá cây

Câu 21. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là

A. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra

B. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của gốc cây

C. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của vỏ cây

D. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây

Câu 22. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là

A. nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng

B. căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây

C. căn cứ vào độ ẩm của đất

D. hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất

Câu 23. Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây

D. Sự thay đổi màu sắc lá cây

Câu 24. Để tưới nước hợp lí cho cây cần căn cứ vào bao nhiêu đặc điểm sau đây?

(I) Đặc điểm di truyền của cây

(II) Đặc điểm của loại đất

(III) Đặc điểm thời tiết, khí hậu. (IV) Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 25. Một học sinh đã chỉ ra các hậu quả khi bón liều lượng phân bón hóa học cao quá mức cần thiết cho cây như sau:

1. Gây độc hại đối với cây.

2. Gây ô nhiễm môi trường.

3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.

4. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. Tổ hợp ý đúng là

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 1, 2

D. 1, 2, 4

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     C             Câu 14   B

Câu 2     A             Câu 15   B

Câu 3     D             Câu 16   A

Câu 4     D             Câu 17   B

Câu 5     A             Câu 18   A

Câu 6     B             Câu 19   A

Câu 7     B             Câu 20   D

Câu 8     B             Câu 21   D

Câu 9     D             Câu 22   B

Câu 10   A             Câu 23   D

Câu 11   A             Câu 24   C

Câu 12   A             Câu 25   D

Câu 13   D                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok