TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 12: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 12: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Câu 1. Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn nào?
A. Hôn nhân – Gia đình hạnh phúc – Tình yêu

B. Hôn nhân – Tình yêu – Gia đình hạnh phúc

C. Tình yêu – Gia đình hạnh phúc – Hôn nhân.

D. Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình hạnh phúc.

Câu 2. Những điều nào cần tránh trong tình yêu?
A. Tình yêu là tự do liên kết giữa một nam, một nữ.

B. Chung thuỷ gắn bó trong tình yêu

C. Tình yêu đẹp bắt nguồn từ một tình bạn đẹp

D. Tình yêu là tự do, thoải mái yêu và quan hệ tình dục.

Câu 3. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc các thành viên cần:
A. Chia sẻ, tôn trọng, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình

B. Có việc làm ổn định và thủy chung.

C. Nỗ lực lao động phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình

D. Được bình đẳng trong kinh tế gia đình

Câu 4. Chức năng của gia đình là:
A. Duy trì nòi giống

B. Nuôi dưỡng giáo dục con cái

C. Kinh tế, tổ chức đời sống gia đình

D. A, B, C

Câu 5. Biểu hiện của tình yêu chân chính:
A. Có tình cảm chân thật, sự quyến luyến, gắn bó giữa một nam và một nữ.

B. Có sự quan tâm sâu sắc đến nhau không vụ lợi.

C. Có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ cả hai phía.

D. A, B, C


 
Câu 6. Điều 37, Luật Hôn nhân và gia đình có nêu: Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con. Nội dung đó nói đến chức năng nào của gia đình?
A. Chức năng kinh tế.

B. Chức năng duy trì nòi giống.

C. Chức năng tổ chức đời sống.

D. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

Câu 7. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?
A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ xã hội.

B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

C. Quan hệ hôn nhân và quan hệ cận huyết.

D. Quan hệ huyết thống và quan hệ xã hội.

Câu 8. Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng nào?
A. Đồng tính luyến ái nam và nữ.

B. Song tính luyến ái.

C. Người chuyển giới.

D. Cả A, B, C.

Câu 9. Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?
A. Không có trách nhiệm vì tình yêu mang tính cá nhân.

B. Hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu.

C. Chi phối tình yêu cá nhân.

D. Ngăn cản tình yêu cá nhân.

Câu 10. Độ tuổi đủ tuổi kết hôn của nam và nữ là?
A. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.

B. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.

C. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 16 tuổi.

D. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 D Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok