TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG


Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là
A. Cộng đồng

B. Tập thể

C. Dân cư.

D. Làng xóm

Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?
A. Nhân dân trong khu dân cư

B. Người Việt Nam ở nước ngoài

C. Tổ học tập

D. Trường học

Câu 3. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội
A. Của con người

B. Của đất nước

C. Của cán bộ, công chức.

D. Của tập thể người lao động.

Câu 4. Mỗi người là một thành viên, một tế bào
A. C. Của thời đại.

B. . Của cộng đồng

C. B. Của Nhà nước.

D. D. Của nền kinh tế đất nước.

Câu 5. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?
A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.


 
Câu 6. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc
A. Của cuộc sống.

B. Của cộng đồng.

C. Của đất nước.

D. Của thời đại.

Câu 7. Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của
A. Sống có trách nhiệm.

B. Sống hòa nhập.

C. Sống hợp tác.

D. Sống tích cực.

Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?
A. Sống tự do trong xã hội.

B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người.

C. Sống theo sở thích cá nhân.

D. Sống phù hợp với thời đại.

Câu 9. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của
A. Quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân.

B. Quan hệ giữa người với người.

C. Quan hệ giữa các giai cấp khác nhau.

D. Quan hệ giữa các địa phương.

Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?
A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 B
Câu 2 C Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 B Câu 10 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok