TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 2: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN

TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 2: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN


Câu 1. Thế giới vật chất do đâu mà có?
A. Ý thức tạo ra

B. Do thần linh, thượng đế tạo ra

C. Là cái tự có, là nguyên nhân sự tồn tại, phát triển của chính nó

D. Một nguyên nhân khác

Câu 2. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại trong thế giới vật chất?
A. Các thiên thể vô cùng to lớn

B. Các nguyên tử, phân tử, hạt

C. Dạng thể rắn, dạng thể lỏng, dạng vô sinh, hữu sinh; động vật, thực vật

D. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 3. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại khách quan?
A. Các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên (núi, sông, mây, mưa…)

B. Các thần linh trong các truyện thần thoại

C. Các nhân vật trong các tác phẩm văn học

D. Các câu trên đều sai

Câu 4. Những quan niệm của trường phái nào sau đây trả lời đúng về thế giới vật chất?
A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

B. Chủ nghĩa duy tâm siêu hình

C. Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo

D. Các câu trên đều đúng

Câu 5. Em hãy cho biết ý kiến đúng về nguồn gốc loài người?
A. Con người có nguồn gốc từ động vật

B. Đất sét nặn ra đàn ông, xương sườn đàn ông tạo ra đàn bà

C. Dùng bùn nặn ra con người và thổi vào đó sự sống

D. Các câu trên đều đúng


 
Câu 6. Con người là sản phẩm của:
A. Chúa trời

B. Xã hội

C. Tự nhiên

D. Tạo hóa

Câu 7. Con người chỉ có thể tồn tại
A. Trong môi trường tự nhiên

B. Ngoài môi trường tự nhiên

C. Bên cạnh giới tự nhiên

D. Không cần tự nhiên

Câu 8. Sự tồn tại và phát triển của con người là:
A. Song song với sự phát triển của tự nhiên

B. Do lao động và hoạt động của xã hội của con người tạo nên

C. Do bản năng của con người quy định

D. Quá trình thích nghi một cách thụ động với tự nhiên

Câu 9. Sự tồn tại và phát triển của giới tự nhiên do
A. Trí tuệ con người tạo ra

B. Thượng đế tạo ra

C. Tự có, luôn tuân theo những quy luật riêng của chúng

D. Thần trụ trời tạo ra

Câu 10. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là:
A. Bước nhảy

B. Sự tích lũy về lượng

C. Mâu thuẫn

D. Sự biến đổi về chất


 
Câu 11. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc giới tự nhiên ?
A. Quần áo.

B. Xe máy.

C. Tủ lạnh.

D. Cả A,B,C.

Câu 12. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào thuộc giới tự nhiên?
A. Quyển sách.

B. Cái quạt.

C. Ti vi.

D. Khoáng sản.

Câu 13. Tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí tạo ra được gọi là?
A. Thiên nhiên.

B. Giới tự nhiên.

C. Sự vật, hiện tượng.

D. Khách thể.

Câu 14. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên vì?
A. Con người là sản phẩm của giới tự nhiên.

B. Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

C. Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới khách quan.

D. Cả A,B,C.

Câu 15. Điểm khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là?
A. Lao động.

B. Ngôn ngữ.

C. Các hoạt động xã hội

D. Cả A,B,C.

Câu 16. Vì sao nói: Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên?
A. Xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tự nhiên.

B. Xã hội có cơ cấu mang tính lịch sử riêng.

C. Xã hội có những quy luật riêng.

D. Cả A,B,C

Câu 17. Con người nhận thức được thế giới khách quan dựa vào?
A. Các giác quan.

B. Hoạt động của bộ não.

C. Lao động.

D. Cả A,B,C.

Câu 18. Đối với giới tự nhiên, con người có thể làm gì?
A. Tạo ra giới tự nhiên mới.

B. Cải tạo giới tự nhiên.

C. Xóa bỏ giới tự nhiên.

D. Tạo ra một thế giới mới.

Câu 19. Nếu con người tác động vào giới tự nhiên theo hướng tiêu cực như: chặt rừng, khai thác khoáng sản quá mức,… sẽ làm ảnh hưởng gì đến giới tự nhiên?
A. Giới tự nhiên sẽ bị cạn kiệt dần.

B. Ô nhiễm môi trường.

C. Giới tự nhiên bị mất cân bằng dẫn đến bị phá hủy.

D. Cả A,B,C.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 11 D
Câu 2 D Câu 12 D
Câu 3 A Câu 13 B
Câu 4 A Câu 14 D
Câu 5 A Câu 15 D
Câu 6 C Câu 16 D
Câu 7 A Câu 17 D
Câu 8 B Câu 18 B
Câu 9 C Câu 19 D
Câu 10 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok