TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG


Câu 1. Cách thức của sự biến đổi về của lượng
A. Lượng và chất biến đổi cùng lúc

B. Lượng biến đổi trước

C. Lượng biến đổi sau

D. Lượng không bị biến đổi

Câu 2. Độ là
A. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng chưa làm biến đổi về chất

B. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đã làm biến đổi về chất

C. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đồng thời làm biến đổi về chất

D. A, B, C đều sai

Câu 3. Ý nào đúng về chất
A. Chất biến đổi trước và nhanh

B. Chất biến đổi trước và chậm

C. Chất biến đổi sau và nhanh

D. Chất biến đổi sau và chậm

Câu 4. Nút là
A. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.

B. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng đồng thời làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.

C. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng không làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.

D. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.

Câu 5. Ví dụ nào sau đây đúng về chất.
A. Cái bàn có chiều dài 3m

B. Hình vuông là hình chủ nhật có 2 cạnh bằng nhau.

C. Bạn Nam là học sinh lớp 10

D. Số lượng học sinh có học lực Khá của lớp 10A12


 
Câu 6. Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ?
A. Những thuộc tính bản chất nhất của sự vật và hiện tượng.

B. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

C. Những thành phần cơ bản để cấu thành sự vật, hiện tượng.

D. Những yếu tố, thuộc tính, đặc điểm căn bản của sự vật, hiện tượng.

Câu 7. Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?
SaiẨn đáp án

Đáp án đúng: C

A. Lượng.

B. Thuộc tính.

C. Chất.

D. Điểm nút.

Câu 8. Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?
A. Do sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất.

B. Do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

C. Do sự phủ định biện chứng.

D. Do sự vận động của vật chất.

Câu 9. Chất của sự vật được tạo thành từ?
A. Các thuộc tính cơ bản.

B. Số lượng các thuộc tính.

C. Thuộc tính không cơ bản.

D. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.

Câu 10. “Thuộc tính” được chia thành?
A. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.

B. Thuộc tính đếm được và thuộc tính không đếm được.

C. Thuộc tính trừu tượng và thuộc tính khái quát.

D. Thuộc tính khách quan và thuộc tính chủ quan.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 B
Câu 2 A Câu 7 C
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 D Câu 9 A
Câu 5 B Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok