TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 8 : TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 8 : TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI


Câu 1. C. Mác viết: 'Cái cối xay quay bằng tay đưa lại cho xã hội phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại cho xã hội có nhà tư bản công nghiệp". Luận điểm này nhấn mạnh vai trò chủ yếu của yếu tố:
A. Quan hệ sản xuất

B. Tư liệu sản xuất

C. Công cụ lao động

D. Đối tượng lao động

Câu 2. Môi trường tự nhiên bao gồm:
A. Điều kiện địa lý

B. Của cải tự nhiên

C. Nguồn năng lượng

D. A, B, C

Câu 3. Tồn tại xã hội bao gồm:
A. Môi trường tự nhiên

B. Dân số

C. Phương thức sản xuất

D. A, B, C

Câu 4. Đối tượng lao động là
A. Đất trồng

B. Con trâu

C. Người nông dân

D. Cái cày

Câu 5. Người lao động là một yếu tố quan trọng của
A. Tư liệu sản xuất

B. Đối tượng lao động

C. Lực lượng sản xuất

D. Tư liệu lao động


 
Câu 6. Phương thức sản xuất được tạo thành từ các yếu tố nào?
A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

B. Người lao động và tư liệu sản xuất.

C. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.

D. Người lao động và đối tượng lao động.

Câu 7. Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?
A. Công cụ lao động.

B. Người lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Câu 8. Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?
A. Công cụ lao động.

B. Người lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Câu 9. Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?
A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

B. Quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất.

C. Quan hệ trong phân phối sản phẩm.

D. Cả A, B, C.

Câu 10. Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?
A. Tâm lí xã hội

B. Tâm lí giai cấp.

C. Hệ tư tưởng.

D. Hệ giai cấp.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 D Câu 8 A
Câu 4 A Câu 9 A
Câu 5 C Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok