TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ, LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI


Câu 1. Con người sáng tạo ra các giá trị tinh thần là:
A. Các kỳ quan thế giới

B. Lương thực, thực phẩm.

C. Tư liệu sinh hoạt.

D. Đồ dùng

Câu 2. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất
A. Để tồn tại và phát triển con người phải lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội.

B. Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng chỉ có ở con người.

C. Là kết quả quá trình lao động và sáng tạo của con người.

D. A, B, C

Câu 3. Vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử?
A. Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình: Lịch sử loài người hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động, từ đó không còn lệ thuộc vào tự nhiên, tách mình ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội bắt đầu.

B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

C. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

D. A, B, C

Câu 4. Lịch sử phát triển toàn diện loài người
A. Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa

B. Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa

C. Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, xã hội chủ nghĩa

D. Công xã nguyên thủy, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa

Câu 5. Vì sao con người là mục tiêu phát triển xã hội?
A. Ngay từ vừa mới thoát khỏi thế giới động vật, con người đã luôn khát khao vươn tới cuộc sống tự do, hạnh phúc và luôn đấu tranh để hoài bão, ước mơ đó được thực hiện.

B. Trong quá trình phát triển của lịch sử, những thành tựu khoa học kỉ thuật đem lại cho con người cuộc sống ngày càng tiến bộ hơn, đồng thời cũng dẫn đến những vấn đề lớn mang tính chất toàn cầu, đe doạ cuộc sống con người.

C. A, B đúng

D. Ý kiến khác...


 
Câu 6. Đỉnh cao của sự phát triển xã hội là:
A. Con người được phát triển tự do.

B. Xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản.

C. Con người sống trong một xã hội tự do phát triển cá nhân.

D. Không còn chế độ bóc lột người.

Câu 7. Luận điểm sau đây của Phoi-ơ-bắc: “Không phải Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra Chúa theo hình ảnh của mình” đã bác bỏ luận điểm nào về nguồn gốc của loài người?
A. Con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.

B. Con người vừa là sản phẩm cả tự nhiên vừa là sản phẩm của xã hội.

C. Chúa tạo ra con người.

D. Con người làm ra lịch sử của chính mình.

Câu 8. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây: “Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là . . . cao cả của chủ nghĩa xã hội”.
A. mục tiêu.

B. điều kiện.

C. lý do.

D. nguyên tắc.

Câu 9. Các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là đúng nhất?
A. Con người thay đổi lịch sử với sự trợ giúp của các vị thần.

B. Các vị thần đã quyết định sự biến đổi của lịch sử.

C. Chỉ có cá nhân kiệt xuất mới làm nên lịch sử.

D. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nhận thức và vận động theo các quy luật khách quan.

Câu 10. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin yếu tố nào dưới đây quyết định sự tiến hóa từ vượn thành người?
A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Cuộc sống quần cư thành bầy đàn.

C. Phát triển khoa học.

D. Lao động.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 B
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 D Câu 8 A
Câu 4 A Câu 9 D
Câu 5 C Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok