TRẮC NGHIỆM GDCD 10 ÔN TẬP KIẾN THỨC TỔNG HỢP PHẦN 1


Câu 1. "Sự dao động của con lắc” thuộc hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?
A. Cơ học

B. Xã hội

C. Sinh học

D. Vật lý

Câu 2. Câu nói nào sau đây nói về phương pháp luận biện chứng
A. Sống chết có mệnh

B. Phú quý tại thiên

C. Giàu sang do trời

D. Tre già măng mọc

Câu 3. Việt Nam tiến thẳng lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ chế độ phong kiến là thuộc hình thức vận động nào?
A. Sinh học

B. Xã hội

C. Vật lí

D. Cơ học

Câu 4. Đâu là lượng của những sự vật, hiện tượng sau
A. Lớp 10 C2 có 45 học sinh

B. Ớt có màu đỏ, hình trụ

C. Lan luôn là học sinh giỏi

D. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

Câu 5. Khi đun sôi nước trên nhiệt độ cao, các phân tử nước bốc hơi là thuộc hình thức vận động cơ bản nào sau đây của thế giới vật chất?
A. Sinh học

B. Cơ học

C. Vật lí

D. Hóa học


 
Câu 6. Vai trò của triết học là?
A. Thế giới quan

B. Quan sát thế giới

C. Nghiên cứu thế giới

D. Tìm hiểu thế giới

Câu 7. Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng con đường
A. Điều hòa

B. Đấu tranh

C. Ganh đua

D. Hợp tác

Câu 8. Theo triết học duy vật biện chứng, ...là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.
A. Tồn tại

B. Vận động

C. Phát triển

D. Di chuyển

Câu 9. Đối tượng nghiên cứu của triết học là?
A. Những vấn đề chủ yếu của thế giới

B. Những vấn đề cơ bản của thế giới

C. Những vấn đề riêng của thế giới

D. Những vấn đề chung nhất của thể giới

Câu 10. Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong
A. Trạng thái phát triển

B. Trạng thái cô lập

C. Sự ràng buộc lẫn nhau

D. Sự đứng im


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok