TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 7 PHẦN 2 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (PHẦN 2)


Câu 1. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy dịnh trong văn bản nào dưới đây ?
A. Luật Doanh nghiệp.

B. Hiến pháp.

C. Luật Hôn nhân và gia đình.

D. Luật Bảo vệ môi trường.

Câu 2. Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền tự do bày tở ý kiến, nguyện vọng.

D. Quyền công khai, minh bạch.

Câu 3. Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo ?
A. Vô thời hạn.

B. Có thời hạn theo quy định của pháp luật.

C. Theo thời gian thích hợp có thể thực hiện được.

D. Tùy từng trường hợp.

Câu 4. Phát hiện thấy một nhóm nguời đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyền nào dưới đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền khiếu nại.

Câu 5. Chị V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Chuyển công tác khác”. Khi cho rẳng quyết định của Giám đốc công ty là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi và lợi ích của mình, chị V cần sử dụng quyền nào dưới đây của công dân theo quy định của pháp luật ?
A. Quyền tố cáo.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

D. Quyền khiếu nại.


 
Câu 6. Trường Trung học phổ thông X tổ chức cho học sinh góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiên đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền được tham gia.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 7. Chị L là nhân viên Công ty X có hai lần đi làm muộn nên bị Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem lại.

B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.

C. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.

D. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 8. Cho rẳng quyết đinh của Giám đốc Công ty kỷ luật mình với hình thức “Chuyển công tác khác” là trái pháp luật, chị D làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây ?
A. Gửi đến cơ quan cấp trên của Công ty.

B. Gửi cơ quan công an.

C. Gửi đến Giám đốc Công ty.

D. Gửi đến tổ chức Đảng của Công ty.

Câu 9. Trước khi được ban hành, Hiến pháp năm 2013 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong nhân dân. Việc nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 2013 là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tự do dân chủ.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền tham gia xây dựng đất nước.

Câu 10. Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trên địa bàn khu dân cư mình ?
A. Yêu cầu lò mổ gia cầm ngừng hoạt động.

B. Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường vì để ô nhiễm.

C. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.

D. Đe dọa những người làm việc trong lò giết mổ gia cầm.


 
Câu 11. Biết được trong Nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. L đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền khiếu nại.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền bảo vệ trẻ em.

Câu 12. Vì muốn em trai mình trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, bà V đã vận động một số người bỏ phiếu cho em trai mình. Hành vi của bà V là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Câu 13. Chị H bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của Giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy chị H phải làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Đơn tố cáo.

B. Đơn trình bày.

C. Đơn khiếu nại.

D. Đơn phản đối.

Câu 14. Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào dưới đây ?
A. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

B. Tham gia các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức.

C. Góp ý kiến xây dựng các luật liên quan đến học sinh.

D. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Câu 15. Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt tiền 400.000 đồng. Cho rằng, mức phạt như vậy là quá cao anh Q có thể làm gì trong các việc làm dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Khiếu nại đến Giám đốc công an tỉnh.

B. Tố cáo đến thủ trưởng đơn vị người Cảnh sát đã phạt mình.

C. Đăng bài lên Facebook nói xấu người Cảnh sát này.

D. Khiếu nại đến người Cảnh sát giao thông đã xử phạt mình.

Câu 16. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền được tham gia.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương.

Câu 17. Vì cho rẳng quyết định của Giám đốc công ty kỷ luật chị X với hình thức “Hạ bậc lương” là không đúng pháp luật, chị X làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị X có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây ?
A. Gửi đến Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

B. Gửi đến cơ quan công an.

C. Gửi đến Giám đốc Công ty, người đã ký quyết định.

D. Gửi đến Công đoàn của Công ty.

Câu 18. H 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tạp hóa gần nhà C. Thấy H thường bị chủ nhà mắng chửi, đánh đặp, C rất thương H. Theo em, C có quyền tố cáo với cơ quan hoặc cá nhân nào dưới đây ?
A. Với người lớn.

B. Với bố mẹ mình.

C. Với cô giáo chủ nhiệm.

D. Với Ủy ban nhân dân xã.

Câu 19. Cứ mỗi buổi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về A thường thấy xe của cơ sở sản xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ, gây ô nhiễm môi trường, A muốn tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy A cần làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Đơn trình bày.

B. Đơn khiếu nại.

C. Đơn tố cáo.

D. Đơn phản đối.

Câu 20. L 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà M 15 tuổi. Chứng kiến cảnh L bị chủ nhà mắng chửi, đánh đập M rất thương L nhưng không biết phả làm sao. Theo em, M có quyền tố cáo với cơ quan công an không ? Vì sao ?
A. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

B. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi là có quyền tố cáo.

C. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em.

D. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.

Câu 21. Học sinh lớp 12 B đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Giáo dục là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do dân chủ và quyền tự do cá nhân.

Câu 22. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, bà M muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đơn đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Cơ quan công an.

B. Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Ủy ban nhân dân huyện.

D. Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Câu 23. Bà Tr. Là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị Giám đốc sở này ra quyết định kỷ luật “Chuyển công tác khác”. Bà Tr. Có thể gửi đơn khiếu nại đến người nào dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Thanh tra chính phủ.

C. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

D. Cơ quan Công an tỉnh.

Câu 24. T đang viết phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thì ông Kh. ghé nhìn rồi nói nhỏ: “Cháu gạch tên ông N đi nhé”. Hành vi của ông Kh. vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Câu 25. Nhân dân trong khu dân cư D họp bàn về giữ trật tự, an ninh trong phường. Việc làm này là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền được tham gia.

B. Quyền kiểm tra, giám sát.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

D. Quyền tự do dân chủ.

Câu 26. Ông B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P đã được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng hai người Thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng đến kiểm tra và yêu cầu đưa tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết được việc này, ông Q hàng xóm muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy ông Q phải làm như thế nào ?
A. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.

B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Tố cáo đến Công an tỉnh.

D. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.

Câu 27. Sau cuộc họp trao đổi, bàn bạc, nhân dân xã M đã thống nhất biểu quyết về việc xãy dựng một đoạn đường liên thôn trong xã, trong đó nhân dân có đóng gớp một phần kinh phí. Đây là biểu hiện của quyền nào của công dân ?
A. Quyền tự do dân chủ.

B. Quyền tham gia xây dựng quê hương.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 28. H và T phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, H và T cần làm gì để thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Báo ngay cho cơ quan kiểm lâm, thực hiện quyền khiếu nại của công dân.

B. Báo ngay cho các chú công an, thực hiện quyền tố cáo của công dân.

C. Báo ngay cho Chủ tích Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện quyền tự do ngôn luận.

D. Báo ngay cho cơ quan kiểm lâm, thực hiện quyền tố cáo của công dân.

Câu 29. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của bà D một số tiền để bà bán một số mặt hàng không có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, bà C muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy, bà C phải làm gì và làm như thế nào cho đúng pháp luật ?
A. Gửi đơn khiếu nại đến thanh tra tỉnh.

B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh.

D. Gửi đơn tố cáo đến Chi cục quản lý thị trường tỉnh.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 16 C
Câu 2 B Câu 17 C
Câu 3 B Câu 18 D
Câu 4 C Câu 19 C
Câu 5 D Câu 20 D
Câu 6 C Câu 21 C
Câu 7 D Câu 22 C
Câu 8 C Câu 23 C
Câu 9 C Câu 24 C
Câu 10 C Câu 25 D
Câu 11 C Câu 26 D
Câu 12 C Câu 27 C
Câu 13 C Câu 28 D
Câu 14 C Câu 29 D
Câu 15 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok