TRẮC NGHIỆM ĐỊA 11 BÀI 12 (CÓ ĐÁP ÁN): Ô-XTRÂY-LI-A

Câu 1. Cho bảng số liệu:
Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Cho bảng số liệu:Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)Dựa vào hình ảnh
Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân Ô-xtrây-li-a là
A. Biểu đồ miền

B. Biểu đồ kết hợp

C. Biểu đồ cột hoặc đường

D. Biểu đồ tròn

Câu 2. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người) trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Dân số Ô-xtrây-li-a tăng chủ yếu là do
A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao

B. Nhập cư

C. Quy mô dân số lớn

D. Tuổi thọ cao

Câu 3. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Ô-xtrây-li-a là nước có quy mô dân số lớn hàng đầu thế giới

B. Số dân Ô-xtrây-li-a tăng lên rất nhanh

C. Số dân Ô-xtrây-li-a tăng lên liên tục

D. Số dân Ô-xtrây-li-a nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm

Câu 4. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc
A. Châu Á

B.Châu Mĩ

C.Châu Âu

D.Thổ dân, cư dân đảo

Câu 5. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi: Trong những năm gần đây, 40% dân mới đến Ô-xtrây-li-a định cư là từ
A. Châu Á

B.Châu Mĩ

C.Châu Âu

D. Châu Phi


 
Câu 6. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây không đúng về phân bố dân cư ở Ô-xtrây-li-a?
A. Dân cư tập trung rất đông ở dải đồng bằng ven biển phía đông nam và tây nam

B. Dân cư tập trung chủ yếu ở thành thị, rất ít ở nông thôn

C. Mật độ dân số rất thấp ở vùng nội địa

D. Dân cư phân bố tương đối đồng đều trên lãnh thổ

Câu 7. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Cho bảng số liệu:Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua hình ảnh
Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi:Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1985 - 2013 là
A. Biểu đồ miền

B. Biểu đồ kết hợp (cột, đường)

C. Biểu đồ cột

D. Biểu đồ tròn

Câu 8. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Tỉ trọng lao động các khu vực ổn định qua các năm

B. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực III và có xu hướng tăng

C. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực II nhưng có xu hướng giảm

D. Lao động khu vực I có tỉ trọng thấp và không thay đổi

Câu 9. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây biểu hiện được chất lượng dân cư Ô-xtrây-li-a?
A. Lao động chủ yếu tập trung ở khu vực II

B. Có rất ít các công trình khoa học trên thế giới

C. Tỉ lệ phổ cập giáo dục tương đương các nước trong khu vực

D. Có trình độ học vấn cao

Câu 10. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi: Về lao động, Ô-xtrây-li-a là nước đứng hàng đầu thế giới về
A. Số lượng lao động

B. Số người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

C. Lao động kĩ thuật cao

D. Tỉ trọng lao động khu vực II


 
Câu 11. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi: Một trong những đặc điểm nổi bật của lao động Ô-xtrây-li-a là
A. Có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm rất cao

B. Trình độ công nghệ thông tin (IT) rất cao

C. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp

D. Đông đảo, giá rẻ

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 7 A
Câu 2 B Câu 8 B
Câu 3 D Câu 9 D
Câu 4 C Câu 10 C
Câu 5 A Câu 11 B
Câu 6 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok