TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12- BÀI 11 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

Câu 1. Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều
A. Bắc – Nam, Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao

B. Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao

C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam

D. Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao

Câu 2. Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

B. Cận xích đạo gió mùa

C. Cận nhiệt đơi hải dương

D. Nhiệt đới lục địa khô

Câu 3. Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

B. Cận xích đạo gió mùa

C. Cận nhiệt đơi hải dương

D. Nhiệt đới lục địa khô

Câu 4. Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là
A. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

C. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

D. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Câu 5. Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là
A. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

C. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

D. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ


 
Câu 6. Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra)
A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC

C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18oC

D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

Câu 7. Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào)
A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC

C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18oC

D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Câu 8. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra)
A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa

B. Đới rừng nhiệt đới gió mùa

C. Đới rừng xích đạo

D. Đới rừng lá kim

Câu 9. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào)
A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa

B. Đới rừng xích đạo

C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa

D. Đới rừng lá kim

Câu 10. Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là:
A. Đông Nam Bộ

B. Cực Nam Trung Bộ

C. Vùng ven biển miền Trung

D. Tây Nguyên


 
Câu 11. Từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là
A. Vùng biển- vùng đất – vùng trời

B. Vùng biển và thềm lục địa – vùng đồng bằng ven biển – vùng đồi núi

C. Vùng biển và thềm lục địa – vùng đồi núi thấp – vùng đồi núi cao

D. Vùng biển – vùng đồng bằng – vùng cao nguyên

Câu 12. Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất
A. Vùng biển Bắc Bộ

B. Vùng biển Bắc Trung Bộ

C. là Vùng biển Nam Trung Bộ

D. Vùng biên Nam Bộ

Câu 13. Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?
A. Hẹp ngang, bị chia cắt thành những đồng bằng nhỏ

B. Thềm lục địa khúc khuỷu với thềm lục địa hẹp

C. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòm xen kẽ lẫn nhau

D. Mở rộng ra biển và các bãi triều thấp phẳng

Câu 14. Dải đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?
A. Tiếp xúc với thềm lục địa rộng, nông

B. Các cồn cát, đầm phá khá phổ biến

C. Mở rộng các bãi triền thấp phẳng

D. Phong cảnh thiên nhiên trù phú, thay đổi theo mùa

Câu 15. ở cùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên Đông – Tây chủ yếu do
A. Độ cao phân thành các bậc địa hình khác nhau

B. Tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi

C. Độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam

D. Tác động mạnh mẽ của con người

Câu 16. Thiên nhiên vừng núi Đông Bắc có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa

B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa

C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới

D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 17. Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa

B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa

C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới

D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 18. Thiên nhiên vùng núi cao Tây Bắc có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa

B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa

C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới

D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 19. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Hồng là
A. Đất phù sa ngọt

B. Đất phèn, đất mặn

C. Đất xám

D. Đất cát ven biển

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 A Câu 12 C
Câu 3 B Câu 13 D
Câu 4 A Câu 14 B
Câu 5 D Câu 15 B
Câu 6 A Câu 16 A
Câu 7 C Câu 17 B
Câu 8 B Câu 18 C
Câu 9 A Câu 19 A
Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok