TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 13 : THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH...

TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 13 : THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH...


Câu 1. Dãy núi cao, đồ sộ Hoàng Liên Sơn nằm trong vùng núi
A. Trường Sơn Bắc

B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc

D. Tây Bắc

Câu 2. Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Chiều nằm trong vùng núi
A. Trường Sơn Bắc

B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc

D. Tây Bắc

Câu 3. Các cao nguyên badan: Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh nằm trong vùng núi:
A. Trường Sơn Bắc

B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc

D. Tây Bắc

Câu 4. Các cao nguyên đá vôi: Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu nằm trong vùng núi:
A. Trường Sơn Bắc

B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc

D. Tây Bắc

Câu 5. Các đỉnh núi Pu Hoạt, Khoan La San nằm trong vùng núi:
A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam


 
Câu 6. Các đỉnh núi Rào Cỏ, Hoành Sơn nằm trong vùng núi:
A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam

Câu 7. Sông Chảy, sông Lô chảy qua vùng núi
A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam

Câu 8. Sông Đà, sông Mã chay qua vùng núi:
A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 5 B
Câu 2 C Câu 6 C
Câu 3 B Câu 7 A
Câu 4 D Câu 8 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok