TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 19 : VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HÓA...

TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 19 : VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HÓA...


Câu 1. So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp
A.2,1 lần.

B.3,1 lần.

C.4,1 lần.

D.5,1 lần.

Câu 2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau
A. 2,0 lần.

B. 2,5 lần.

C. 3,0 lần.

D. 3,5 lần.

Câu 3. Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là
A. biểu đồ tròn.

B. biểu đồ cột hoặc thanh ngang.

C. biểu đồ miền.

D. biểu đồ đường.

Câu 4. Nhận định nào dưới đây không chính xác?
A. Thu nhập bình quân đầu người nước ta có xu hướng tăng lên.

B. Thu nhập bình quân đầu người có sự phân hóa giữa các vùng.

C. Vùng có kinh tế phát triển có thu nhập cao và ngược lại.

D. Các vùng phía Bắc có thu nhập cao hơn các vùng phía Nam.

Câu 5. Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do
A. có nền kinh tế phát triển nhất .

B. có dân số ít nhất.

C. có nhiều khu công nghiệp nhất.

D. người dân năng động nhất trong cơ chế thị trường .


 
Câu 6. Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do
A. có mật độ dân số thấp nhất.

B. có dân số đông nhất.

C. hoạt động kinh tế chủ yếu là nông-lâm nghiệp.

D. hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 4 D
Câu 2 C Câu 5 A
Câu 3 B Câu 6 C
Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok