TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12- BÀI 7 ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI (TIẾP THEO)

TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12- BÀI 7 ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI (TIẾP THEO)


Câu 1. Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là:
A. đồng bằng thấp và đồng bằng cao

B. đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển

C. đồng bằng phù sa mới và đồng bằng phù sa cổ

D. đồng bằng phù sa sông và đồng bằng pha cát ven biển

Câu 2. Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm:
A. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình

B. đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai

C. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

D. đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu

Câu 3. Đồng bằng châu thổ sông ở nước ta đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên cơ sở
A. vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng

B. vịnh biển nông, thềm lục địa hẹp

C. vịnh biển sâu, thềm lục địa mở rộng

D. vịnh biển sâu, thềm lục địa hẹp

Câu 4. Bề mặt đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do
A. có hệ thống kênh mương thủy lợi rất phát triển

B. con người khai phá từ lâu đời và làm biến đổi mạnh

C. phù sa sông bồi tụ trên một bề mặt không bằng phẳng

D. có hệ thống đê ven sông ngăn lũ chia cắt

Câu 5. ở đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là
A. vùng trong đê

B. vùng ngoài đê

C. các ô trũng ngập nước

D. ria phía tây và tây bắc


 
Câu 6. Đặc điểm địa hình nổi bật nhất của đồng bằng sông Hồng là
A. được con người khai phá từ lâu đời và làm biến đổi mạnh

B. cao ở ria phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển

C. bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô do hệ thống đê ngăn lũ

D. bề mặt khá bằng phẳng

Câu 7. so với đồng bằng sông Hồng thì đồng bằng sông Cửu Long
A. Thấp hơn và bằng phẳng hơn

B. thấp hơn và ít bằng phẳng hơn

C. Cao hơn và bằng phẳng hơn

D. Cao hơn và ít bằng phẳng hơn

Câu 8. Bề mặt đồng bằng soog Cửu Long có đặc điểm nổi bật là
A. bị hệ thống đê ngăn lũ chia cắt thành nhiều ô

B. được phân chia thành ba dải nằm song song với bờ biển

C. có nhiều ô trũng, cồn cát, đầm phá

D. có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt

Câu 9. ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là
A. vùng trũng thấp – cồn cát, đầm phá – đồng bằng

B. cồn cát, đầm phá – đồng bằng – vùng thấp trũng

C. cồn cát, dầm phá – vùng thấp trũng- đồng bằng

D. đồng bằng – cồn cát – đầm phá – vùng thấp trũng

Câu 10. Các đồng bằng tương đối lớn nằm ven biển miền Trung, từ Bắc vào Nam lần lượt là
A. Nghệ An – Thanh Hóa – Quảng Nam – Tuy Hòa

B. Thanh Hóa – Nghệ An – Tuy Hòa – Quảng Nam

C. Nghệ An – Thanh Hóa – Tuy Hòa – Quảng Nam

D. Thanh Hóa – Nghệ An – Quảng Nam – Tuy Hòa


 
Câu 11. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vùng Trũng lowssn chưa được bồi lấp xong như
A. Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên

B. Dọc sông Tiền, sông Hậu

C. Ven biển Đông và vịnh Thái Lan

D. Cà Mau, Bạc Liêu

Câu 12. “ Về mùa lũ, nước ngập trên diện rộng; về mùa cạn, nuwocs triều lấn mạnh” là đặc điểm của
A. đồng bằng sông Hồng

B. đồng bằng sông Cửu Long

C. đồng bằng Quảng Nam

D. đồng bằng Tuy Hòa

Câu 13. "2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn" là đặc điểm của
A. đồng bằng sông Hồng

A. thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp

B. đồng bằng thanh hóa

B. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ

C. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển

C. đồng bằng Nghệ An

Câu 14: Dải đồng bằng miền Trung không liên tục bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do

D. đồng bằng sông Cửu Long

D. có nhiều cồn cát, đầm phá

Câu 14. thế mạnh nào dưới đây không có ở khu vực đồi núi?
A. Khoáng sản

B. nguồn thủy năng

C. nguồn hải sản

D. rừng và đất trồng

Câu 15. thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là
A. Chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia cầm

B. Chuyên canh cây ăn quả, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ

C. Chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn

D. Chuyên canh cây lương thực, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ

Câu 16. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. Cổ Định

B. Thạch Khê

C. Lệ Thúy

D. Thạch Hà

Câu 17. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiểm của nước ta phân bố chủ yếu ở
A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 18. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất phía nam phân bố ở tỉnh
A. Đồng Nai

B. An Giang

C. Kiên Giang

D. Cà Mau

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 10 D
Câu 2 C Câu 11 A
Câu 3 A Câu 12 B
Câu 4 D Câu 13 C, D
Câu 5 B Câu 14 C
Câu 6 C Câu 15 C
Câu 7 A Câu 16 B
Câu 8 D Câu 17 B
Câu 9 C Câu 18 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok