TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12- BÀI 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA


Câu 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí
A. Thuộc châu A

B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương

C. Nằm trong vùng nội chí tuyền

D. Nằm trong vùng khí hậu gió mùa

Câu 2. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở
A. Độ ẩm lớn, cân bằng ẩm luôn dương

B. Lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1500 đên 2000 mm

C. Trong năm có hai mùa rõ rệt

D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

Câu 3. Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do
A. Quanh năm có góc nhập xạ lớn và có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh

B. Phần lớn diện tích nước ta là vùng đồi núi

C. Có nhiệt độ cao quanh năm

D. Quanh năm trời trong xanh ít nắng

Câu 4. Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm nguyên nhân chính là do
A. Tín phong mang mưa tới

B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn

C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền

D. Địa hình cao đón gió gây mưa

Câu 5. Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh

B. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh

C. Trong năm, miền Bắc có 1 lần còn miền Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

D. Trong năm, miền Bắc có 2 lần còn miền Nam có 1 lần mặt trời lên thiên đỉnh


 
Câu 6. Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, cụ thể là
A. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC

B. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Đông Bắc)

C. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Tây Bắc)

D. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi cao)

Câu 7. ở nước ta, những nơi có lượng mưa lớn nhất là
A. Các đồng bằng châu thổ (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long)

B. Các đồng bằng ven biển miền Trung

C. Các sườn núi đón gió biển và các khối núi cao

D. Các thung lung giữa núi

Câu 8. Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là
A. Điểm cực Bắc

B. Điểm cực Nam

C. Điểm cực Đông

D. Điểm cực Tây

Câu 9. Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời len thiên đỉnh gần nhất là
A. Điểm cực Bắc

B. Điểm cực Nam

C. Điểm cực Đông

D. Điểm cực Tây

Câu 10. Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là:
A. Giò mùa Đông Bắc

B. Tín phong

C. Gió mùa Tây Nam

D. Gió mùa Đông Nam


 
Câu 11. Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?
A. Giữa mùa gió Đông Bắc

B. Giữa mùa Gió Tây Nam

C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam

D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió

Câu 12. Gió mùa đông goạt động ở nước ta trong thời gian nào?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10

B. Từ tháng 6 đến tháng 12

C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau

Câu 13. khu vực chịu tác đọng mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng

B. Vùng núi Tây Bắc

C. Vùng núi Đông Bắc

D. Vùng núi Trường Sơn Bắc

Câu 14. Vùng núi Đông Bắc ;à nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là
A. Có độ cao lướn nhất nước

B. Nằm xa biển nhất nước

C. Chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc

D. Nằm xa Xích đạo nhất cả nước

Câu 15. Do tác động của gió mà Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết:
A. ấm áp, khô ráo

B. lạnh, khô

C. ấm áp, ẩm ướt

D. lạnh, ẩm

Câu 16. Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết
A. ấm áp, khô ráo

B. lạnh, khô

C. ấm áp, ẩm ướt

D. lạnh, ẩm

Câu 17. vào nửa sau mùa đông , mưa phùn thường xuất hiện ở
A. vùng ven biển bắc bộ và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ

B. vùng núi đông bắt và vùng núi tây bắc

C. vùng ven biển bắc bộ và vùng núi đông bắc

D. vùng núi tây bắc và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ

Câu 18. Nước ta có Tín phong hoạt động là di vị trí nước ta
A. Thuôc châu Á

B. Thuộc nửa cầu Bắc

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến

D. Nằm ven biển Đông, phía Tây Thái Bình Dương

Câu 19. Gió mùa Đông Bắc ở nước ta xuất phát từ
A. Trung tâm áp cao Nam Ấn Đô Dương

B. Trung tâm áp cao Xibia

C. Trung tâm áp cao Haoai

D. Trung tâm áp cao Ôxtraylia

Câu 20. Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc hầu như bị chặn lại ở
A. Sông Bến Hải

B. Dãy Bạch Mã

C. Dãy HOành Sơn

D. Các cao nguyên Nam Trung

Câu 21. Gió phơn Tây Nam ( còn gọi là gió Tây, Gió Lào) thổi ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ vào đầu mùa hạ có nguồn gốc từ
A. Tín phong

B. Gió mùa Đông Bắc

C. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương

D. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ dải cao áp chí tuyến bán cầu Nam

Câu 22. Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là
A. Vùng núi Tây Bắc

B. Phía đông của Trường Sơn Bắc

C. Tây Nguyên

D. Cực Nam Trung Bộ

Câu 23. Vào mùa hạ, loại gió gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên là
A. Tín phong

B. Gió mùa Đông Bắc

C. Gió mùa Tây Nam

D. Gió địa phương

Câu 24. Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam thổi vào nước ta xuất phát
A. Cao áp Xibia

B. Cao áp Haoai

C. Dải cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam

D. Bắc Ấn Độ Dương

Câu 25. Vào giữa và cuối mùa hạ, dó áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây nam khi vào Bắc Bộ chuyển hướng thành
A. Đông bắc

B. Đông nam

C. Tay bắc

D. Bắc

Câu 26. nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa vào mùa hạ ở nước ta ( trừ Trung B) là do hoạt động của:
A. Gió mùa Tây Nam và Tín phong

B. Gió mùa TâY Nam và dải hội tụ nhiệt

C. Tín phong và dải hội tụ nhiệt đới

D. Gió Tây Nam và gió mùa Đông Bắc

Câu 27. Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là
A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa

B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, ít mưa

C. Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều

D. Mừa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, mưa nhiều

Câu 28. Trong chế độ khí hậu, Nam BỘ và Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là
A. Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam

B. Mùa nóng và mùa lạnh

C. Mùa nóng mưa nhiều và mùa lạn, khô

D. Mùa mưa và mùa khô

Câu 29. Những khi vực chịu tác động khô hạn lướn nhất ở nước ta vào mùa khô là
A. Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ

B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

C. Các vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Câu 30. Trong chế độ khí hậu, giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về
A. Hướng gió

B. Mùa mưa và mùa khô

C. Mùa nóng và mùa lạnh

D. Tất cả đều đúng

Câu 31. ở nước ta những nơi có mưa nhiều và mùa khô rõ rệt là
A. Nam Bộ và ven biển Trung Bộ

B. Nam Bộ và Tây Nguyên

C. Vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên

D. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc

Câu 32. khu vực nòa có mưa lớn tập chung về thu – đông ở nước ta là
A. Bắc Bộ

B. Nam Bộ

C. Ven biển Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 33. Gió mùa Đông Nam hoạt động ở miền bắc nước ta vào thời gian
A. Cuối mùa đông

B. Đầu và giữa mùa hạ

C. Giữa và cuối mùa hạ

D. Đầu mùa đông

Câu 34. căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9. Khu vực chịu tác hại lớn nhất của gió tây nam khô là
A. Đồng bằng sông Hồng

B. Tây bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 35. Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat dịa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta là
A. ven biển Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Bắc

D. Ven biển cực Nam Trung Bộ

Câu 36. Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là:
A. Sapa, Lạng Sơn, Hà Nội

B. Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn

C. Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang

D. Đà Lạt, cần Thơ, Cà Mau

Câu 37. Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là:
A. Đông Bắc

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Nam Bộ

Câu 38. Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là
A. Dưới 14oC

B. Dưới 18oC

C. Từ 18oC - 20oC

D. Trên 24oC

Câu 39. Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở Nam Bộ phổ biến là
A. Từ 14oC – 18 oC

B. Từ 18oC - 20oC

C. Từ 20oC - 24oC

D. Trên 24oC

Câu 40. Vào nửa cuối mùa đông khối khí lạnh di chuyển qua biển nước nào?
A. Hoa Kì, Trung Quốc

B. Trung Quốc, Hàn Quốc

C. Nhật Bản, Trung Quốc

D. Trung Quốc, Việt Nam

Câu 41. Gió mùa là nhân tố quan trọng dẫn tới
A. sự phân mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực của nước ta.

B. sự phân mùa khí hậu khác nhau giữa Tây Bắc và Đông Bắc.

C. sự phân hóa thiên nhiên đa dạng và phức tập giữa các vùng.

D. sự phân hóa thiên nhiên theo hướng Tây – Đông và độ cao.

Câu 42. Vào giữa và cuối mùa hạ, do áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây nam khi vào Bắc Bộ chuyển hướng thành
A. Đông bắc.

B. Đông nam.

C. Tây bắc.

D. Bắc.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 22 B
Câu 2 D Câu 23 C
Câu 3 A Câu 24 C
Câu 4 C Câu 25 B
Câu 5 B Câu 26 B
Câu 6 D Câu 27 C
Câu 7 C Câu 28 D
Câu 8 B Câu 29 A
Câu 9 A Câu 30 B
Câu 10 B Câu 31 B
Câu 11 D Câu 32 C
Câu 12 C Câu 33 C
Câu 13 C Câu 34 C
Câu 14 C Câu 35 D
Câu 15 B Câu 36 C
Câu 16 D Câu 37 A
Câu 17 A Câu 38 B
Câu 18 C Câu 39 D
Câu 19 B Câu 40 C
Câu 20 B Câu 41 A
Câu 21 C Câu 42 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok