TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 16: SÓNG, THỦY TRIỀU VÀ DÒNG BIỂN


Câu 1. Sóng biển là?
A. Hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng

B. Sự chuyển động của nước biển từ ngoai khơi xô vào bờ

C. Hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang

D. Sự di chuyển của các biển theo các hướng khác nhau

Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là
A. Các dòng biển

B. Gió thổi

C. Động đất, núi lửa

D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi, ...

Câu 3. Thủy triều được hình thành do
A. Sức hút của thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của mặt trời

B. Sức hút của mặt trời và mặt trăng ,trong đó sức hút của mặt trười là chủ yếu

C. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sứ hút của mặt trăng là chủ yếu.

D. Sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của các hành tinh.

Câu 4. Dao động thủy triều lớn nhất khi
A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 120^o$

B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 45^o$

C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 90^o$.

D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.

Câu 5. Dao động thủy triều nhỏ nhất khi
A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 
120
o
B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 
45
o
C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 
90
o
.

D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.


 
Câu 6. Dựa vào hình 16.1 – Chu kì tuần trăng, dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày
A. Trăng tròn và không trăng

B. Trăng tròn và trăng khuyết

C. Trăng khuyết và không trăng.

D. Trăng khuyết.

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là
A. Chuyển động tự quay của trái đất

B. Sự khác biệt về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong đại dương

C. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng.

D. Tác động của các loại gió thổi thường xuyên ở những vĩ độ thấp và trung binh.

Câu 8. Dòng biển nóng là các dòng biển
A. Có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh

B. Có nhiệt độ nước cao hơn 0oC

C. Có nhiệt độ nước cao hơn 30oC.

D. Chảy vào mùa hạ.

Câu 9. Dòng biển lạnh là dòng biển
A. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của các dòng biển nóng

B. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh

C. Có nhiệt độ nước thấp hơn 0oC.

D. Chảy vào mùa đông.

Câu 10. Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên thế giới, cho biết nhận định nào dưới đây đúng.
A. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Đông là dòng biển lạnh

B. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Đông là dòng biển nóng

C. Các dòng biển ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam có đặc điểm và hướng chảy trái ngược nhau.

D. Ở Bắc Ấn Độ Dương, các dòng biển có đặc điểm và hướng chảy thay đổi theo mùa.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 A
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 D Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok