TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 19: SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 19: SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

Câu 1. Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật.
A. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm,rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

B. Rừng lá rộng v à rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc

C. Rừng lá kim, thảo nguyên,rừng cận nhiệt ẩm.

D. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.

Câu 2. Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap – ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là các vành đai thực vật:
A. Rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết

B. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi

C. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết.

D. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng lá kim, rừng hỗn hợp, địa y và cây bụi, đồng cỏ núi.

Câu 3. Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap – ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở độ cao
A. Từ 0m đến 500m

B. Từ 500m đến 1200m

C. Từ 1200m đến 1600m.

D. Từ 1600m đến 2000m.

Câu 4. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào?
A. Từ chí tuyến Bắc (
23
o
27
’B) lên vòng cực Bắc (
66
o
33
’B)

B. Từ chí tuyến Nam (
23
o
27
’N) lên vòng cực Nam (
66
o
33
’N)

C. Từ vòng cực Bắc (
66
o
33
’B) lên cực Nam (
90
o
N).

D. Từ vòng cực Nam (
66
o
33
’N) lên cực Nam ( 
90
o
N).

Câu 5. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng

B. Hoang mạc, bán hoang mạc .Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc

C. Xavan, cây bụi. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.

D. Rừng nhiệt đới, xích đạo. Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới.


 
Câu 6. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết khu vực Đông Nam Á có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm

B. Rừng nhiệt đới, xích đạo. Đất đỏ, nâu đỏ xavan

C. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất pôtôn.

D. Rừng nhiệt đới, xích đạo .Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới.

Câu 7. Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Thảm thực vật đài nguyên. Đất đài nguyên

B. Rừng lá kim. Đất pôtdôn

C. Thảo nguyên. Đất đen.

D. Hoang mạc và bán hoag mạc. Đất xám.

Câu 8. Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Rừng lá kim. Đất pôtđôn

B. Thảo nguyên. Đất đen

C. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

D. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

Câu 9. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Thảo nguyên. Đất đen

B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất đỏ nâu

C. Hoang mạc và bán hoang mạc. Đất xám.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit).

Câu 10. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit).


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 B Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 B Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok