TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA NÔNG NGHIỆP

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA NÔNG NGHIỆP


Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là
A. Trang trại.

B. Hợp tác xã

C. Hộ gia đình.

D. Vùng nông nghiệp.

Câu 2. Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là
A. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.

B. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng

C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

D. Loại bỏ được tinh bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp.

Câu 3. Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới
A. Sự phát triển của cây trồng và vật nuôi.

B. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

C. Nguồn lao động của một đất nước.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc
A. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ ,.. tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

B. Quy mô sản xuất nông nghiệp

C. Đầu tư cơ sở vật chât cho sản xuất nông nghiệp.

D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 5. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới
A. Năng suất cây trồng.

B. Sự phân bố cây trồng

C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.

D. Tất cả các yếu tố trên.


 
Câu 6. Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới
A. Năng suất cây trồng.

B. Sự phân bố cây trồng

C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.

D. Tất cả yếu tố trên.

Câu 7. Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm
A. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.

B. Trồng trọt, chăn nuôi chỉ có thể phát triển ở một số đối tượng

C. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ rệt.

D. Tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Câu 8. Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là
A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.

B. Chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ

C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.

D. Sản xuất theo lới quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Câu 9. Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải
A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Câu 10. Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là
A. Có tính mùa vụ.

B. Không có tính mùa vụ

C. Phụ thuộc vào đất trồng.

D. Phụ thuộc vào nguồn nước.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok