TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 28: ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT


Câu 1. Mía là cây lấy đường trồng ở vùng?
A. Ôn đới.

B. Cận nhiệt đới

C. Bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Nhiệt đới ẩm.

Câu 2. Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Tổng số Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
2005 177,3 148,5 27,0 1,8
2008 200,1 159,3 39,8 1,0
2010 252,5 190,6 57,5 4,4
2013 227,1 211,8 14,1 1,2

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Diện tích rừng phòng hộ trồng mới không thay đổi qua các năm.

B. Rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất

C. Rừng đặc dụng được trồng mới là nhiều nhất.

D. Tổng diện tích rừng trồng mới tăng gống nhau qua các năm.

Câu 3. Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Tổng số Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
2005 177,3 148,5 27,0 1,8
2008 200,1 159,3 39,8 1,0
2010 252,5 190,6 57,5 4,4
2013 227,1 211,8 14,1 1,2

Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là
A. 93,3% , 6,2% , 0,5%.

B. 87,6% , 5,7% , 6,7%

C. 75,5%, 22,8%, 1,7%.

D. 80,4%, 18,4%, 1,2%.

Câu 4. Tài nguyên rừng của thế giới bị suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu là do
A. Chiến tranh.

B. Tai biến thiên nhiên

C. Con người khai thác quá mức.

D. Thiếu sự chăm sóc và bảo vệ.

Câu 5. Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi
A. Có khí hậu khô, đất giàu dinh dưỡng.

B. Khí hậu có sự phân hóa, mưa rải đều quanh năm

C. Có khí hậu ẩm, khô, đất badan.

D. Có độ ẩm cao, đất tơi xốp, thoát nước.


 
Câu 6. Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa, lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm, đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây?
A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Câu 7. Vùng phân bố của cây bông là ở
A. Miền ôn đới lục địa.

B. Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa

C. Khu vực bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Miền thảo nguyên ôn đới.

Câu 8. Cây củ cải đường được trồng ở
A. Miền cận nhiệt, nơi có khí hậu khô, đất nghèo dinh dưỡng.

B. Miền nhiệt đới, có nhiệt - ẩm rất cao, phân hóa theo mùa, đất giàu dinh dưỡng

C. Miền ôn đới và cận nhiệt, nơi có đất đen, đất phù sa giâu dinh dưỡng.

D. Tất cả các đới khí hậu, không kén đất.

Câu 9. Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là
A. Biên độ sinh thai rộng, không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.

B. Biên độ sinh thai hẹp, cần những đòi hỏi dặc biệt về nhiệt, ẩm, … chế độ chăm sóc

C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.

D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh, khô, không đòi hỏi đất giâu dinh dưỡng.

Câu 10. Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới?
A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch.

B. Khoai tây, cao lương, kê

C. Mạch đen, sắn, kê.

D. Khoai lang, yến mạch, cao lương.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok