TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 33: HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 33: HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP


Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là
A. Vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Câu 2. Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì
A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.

Câu 3. Cho sơ đồ sau:
Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 câu 3

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 4. Cho sơ đồ sau: 

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 câu 4

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 5. Cho sơ đồ sau :

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 câu 5

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.


 
Câu 6. Cho sơ đồ sau:

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 câu 6

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 7. Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của
A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 8. Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?
A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 9. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?
A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 10. Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của
A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 C
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 D
Câu 5 D Câu 10 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok