TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 34: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 34: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 - 2013

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 - 2013

Câu 1. Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?
A. Biểu đồ cột ghép.

B. Biểu đồ trơn

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ đường

Câu 2. Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?
A. Biểu đồ cột hoặc đường

B. Biểu đồ trơn.

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).

Câu 3. Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?
A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ tròn

Câu 4. Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là:
A. 143,0%; 186,1%; 291,2%; 331,0%; 376,9

B. 201,1%; 636,9%; 726,5 %; 691,2%; 705,5

C. 238,3%; 1223,6%; 1535,8%; 2199,4%; 2393,1%

D. 183,1%; 407,4%; 460,3%; 621,7%; 737,0%

Câu 5. Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là?
A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%

B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%

C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%

D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%


 
Câu 6. Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp.
A. Hóa chất

B. Năng lượng

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Cơ khí

Câu 7. Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp
A. Thực phẩm.

B. Sản phẩm hàng tiêu dùng

C. Luyện kim

D. Điện tử - tin học

Câu 8. Nhận xét nào dưới đây là đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 - 2013?
A. Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.

B. Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua các năm.

C. Điện có tốc độ tăng nhanh nhất.

D. Thép có tốc độ tăng thấp nhất.

Câu 9. Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do?
A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.

Câu 10. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới?
A. Có sản lượng liên tục tăng

B. Sản lượng khai thác không ổn định

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm

D. Sản lượng khai thác ổn định


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 B
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 C
Câu 5 D Câu 10 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok