TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 35: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ


Câu 1. Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:
A. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc

B. Các dịch vụ hành chinh công

C. Tài chinh, bảo hiểm.

D. Bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

Câu 2. Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
Nước Số lượng Doanh thu
Pháp 83,8 66,8
Tây Ban Nha 65 64,1
Hoa Kì 75 220,8
Trung Quốc 55,6 56,9
Anh 32,6 62,8
Mê-hi - cô 29,3 16,6

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước trên?
A. Biểu đồ kết hợp cột và đường

B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ cột ghép.

D. Biểu đồ tròn.

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2014

Quốc gia Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
Ấn Độ 475
Trung Quốc 2342
Hàn Quốc 714
Nhật Bản 815
Câu 3. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là:
A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ cột

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ miền.

Câu 4. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ gấp 3,5 lần của Hàn Quốc

B. Nhật Bản có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn thứ 2 trong bốn nước

C. Ấn Độ có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc.

D. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ không đáng kể.

Câu 5. Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?
A. Lực lượng lao động dồi dào

B. Nhu cầu du lịch lớn

C. Di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.

D. Cơ sở hạ tầng du lịch.


 
Câu 6. Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là:
A. Lôt an-giơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn, Pa-ri, Xao Pao-lô

B. Phran-phuốc, Bruc-xen, Duy-rich, Xin-ga-po

C. Niu i-ôc, Luân Đôn, Tô-ki-ô.

D. Luân Đôn, Pa-ri, Oa-sinh-tơn, Phran-phuốc.

Câu 7. Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP?
A. Hoa Kì

B. Bra-xin

C. Trung Quốc.

D. Thái Lan.

Câu 8. Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng.
A. Cao trong cơ cấu GDP của tất cả các nước trên thế giới

B. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển

C. Thấp nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển.

D. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển.

Câu 9. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ?
A. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán

B. Di tích lịch sử văn hóa

C. Quy mô, cơ cấu dân số.

D. Mức sống và thu nhập của người dân.

Câu 10. Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng đến
A. Cơ cấu ngành dịch vụ

B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ

C. Hình thành các điểm du lịch.

D. Mạng lưới ngành dịch vụ.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 A
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 C Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok