TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 38: VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH ĐÀO XUYÊ VÀ KÊNH ĐÀO PANAMA


Câu 1. Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ?
A. Kênh Xuy - ê

B. Kênh Pa - na - ma

C. Kênh Ki - en.

D. Kênh Xtốc - khôm

Câu 2. Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào?
A. I-ran.

B. A-rập Xê-út

C. Ai Cập.

D. Li-Bi.

Câu 3. Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần cẩu tàu như ở kênh Pa-na-ma?
A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào?
A. Anh.

B. Pháp

C. Mĩ.

D. Ai Cập.

Câu 5. Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là:
A. Các nước Mĩ la tinh

B. Hoa Kì

C. A-rập Xê-út.

D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.


 
Câu 6. Từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).
A. 58%

B. 70%.

C. 42%.

D. 50%.

Câu 7. Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).
A. 58%

B. 25%

C. 23%.

D. 77%.

Câu 8. Từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 9700 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).
A. 60%

B. 26%

C. 20%.

D. 50%.

Câu 9. Từ Niu-Iooc đến Xít-ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )
A. 60%

B. 70%

C. 26%.

D. 50%.

Câu 10. Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )?
A. 60%

B. 70%

C. 25%.

D. 12%.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 C
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 D Câu 9 C
Câu 5 D Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok