TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 4: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ


Câu 1. Dựa vào hình 2.5 – Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam, SGK Địa Lí 10 hoặc trang 14 – Nông nghiệp, Atlat Địa lí Việt Nam, có thể thấy các địa phương có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước thường được tập trung ở

hình 2.5 diện tích và sản lượng lúa Việt Nam
A. Đồng bằng sông Hồng

B. Các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ

C. Các đông bằng ven biển Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á, SGK Địa Lí 10, có thể thấy các đô thị trên 8 triệu dân của Châu Á tập trung nhiều nhất ở
hình 2.4 phân bố dân cư châu Á SGK Địa Lí 10
A. Vùng ven biển Đông Á

B. Vùng ven biển Đông Nam Á

C. Vùng ven biển Nam Á

D. Vùng trọng tâm châu Á.

Câu 3. Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

hình 2.4 phân bố dân cư châu Á SGK Địa Lí 10
A. Trung tâm châu Á

B. Tây Á và Tây Nam Á

C. Bắc Á và Đông Bắc Á

D. Đông Á và Nam Á.

Câu 4. Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết tháng 7 hướng gió nào có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội.
hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Gió Đông

B. Gió Tây

C. Gió Đông Nam

D. Gió Tây Nam.

Câu 5. Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết gió Tây khô nóng tập trung hoạt động ở khu vực nào.
hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Cửu Long.


 
Câu 6. Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết tần suất bão ở Việt Nam có điểm nào dưới đây.

hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Bão đổ vào ven biển Bắc Bộ có tần suất lớn nhất nước

B. Bão đổ vào ven biển Bắc Trung Bộ có tần suất lớn nhất nước

C. Bão đổ vào duyên hải Nam Trung Bộ có tần suất lớn nhất nước

D. Bão đổ vào ven biển Nam Bộ có tần suất lớn nhất nước.

Câu 7. Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, có thể thấy thời gian mùa bão ở nước ta có đặc điểm

hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. chậm dần từ Bắc vào Nam

B. chậm dần từ Nam ra Bắc

C. miền Bắc và miền Nam của bão sớm còn miền Trung bão muộn

D. miền Trung có bão sớm còn miền Bắc và miền Nam của bão muộn.

Câu 8. Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là
hình 2.2 công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Na Dương và Ninh Bình

B. Phả Lại và Bà Rịa

C. Phú Mỹ và Thủ Đức

D. Phả Lại và Phú Mỹ.

Câu 9. Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng, Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc vùng kinh tế
hình 2.2 công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 10. Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực

hình 2.2 công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10
A. Đồng bằng Sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 4: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 C Câu 9 A
Câu 5 B Câu 10 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok