TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 40: ĐỊA LÝ NGÀNH THƯƠNG MẠI


Câu 1. Thị trường được hiểu là?
A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa

B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên mua

C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.

D. Nơi có các chợ và siêu thị.

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Quốc gia Gía trị xuất khẩu (tỉ USD ) Gía trị nhập khẩu (tỉ USD ) Số dân (triệu người )
Hoa Kì 1610 2380 234,3
Ca-na - da 465 482 34,8
Trung Quốc 2252 2249 1378
Ấn Độ 464 508 1330
Nhật Bản 710 811 127
Thái Lan 232 219 67,7
Đức 1547 1319 80,9
Pháp 578 634 66,2
Câu 2. Các quốc gia nhập siêu là:
A. Hoa Kì,Ca- na-da, Nhật Bản,Ấn Độ,Pháp

B. Trung Quốc,Ca-na-da, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp

C. Trung Quốc,Thái Lan, Đức.

D. Hoa Kì, Ca-na-da, Thái Lan, Đức.

Câu 3. Các quốc gia xuất siêu là:
A. Hoa Kì, Ca- na-da, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp

B. Trung Quốc,Ca-na-da, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp

C. Trung Quốc, Thái Lan, Đức.

D. Hoa Kì, Ca-na-da, Thái Lan, Đức.

Câu 4. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia là:
A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ cột

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ miền.

Câu 5. Giá trị xuất khẩu tính trên đầu người cao nhất trong các quốc gia trên là:
A. Trung Quốc

B. Ca-na-da

C. Đức.

D. Pháp.


 
Câu 6. Giá trị xuất khẩu tính trên đầu người thấp nhất trong các quốc gia trên là:
A. Trung quốc.

B. Ca-na-da

C. Thái Lan.

D. Ấn Độ.

Câu 7. Hoa Kì có cán cân xuất nhập khẩu là:
A. -770 tỉ USD

B. 760 tỉ USD

C. 770 tỉ USD.

D. -760 tỉ USD.

Câu 8. Nội thương phát triển góp phần
A. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ

B. Gán thị trường trong nước với thị trường quốc tế, đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế

C. Làm tăng kim ngạch nhập khẩu.

D. Làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Câu 9. Ba trung tâm buôn bán lớn nhất của thế giới là
A. Trung Quốc, Hoa Kì, châu Âu

B. Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản

C. Bắc Mĩ, châu Âu, châu Á.

D. Nam Mĩ, Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 10. Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua:
A. Việc vận chuyển hàng hóa giữa bên bán và bên mua

B. Việc luân chuyển các loại hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua

C. Việc luân chuyển các loại hàng hóa dịch vụ giữa các vùng.

D. Việc trao đổi các loại hàng hóa dịch vụ giữa các địa phương với nhau.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok