TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


Câu 1. Môi trường sống của con người bao gồm?
A. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất

B. Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội

C. Môi trường tự nhiên, môi trường không khí, môi trường nước.

D. Môi trường sinh vật, môi trường địa chất, môi trường nước.

Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường tự nhiên?
A. Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào con người

B. Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người

C. Phát triển theo quy luật tự nhiên.

D. Là kết quả lao động của con người.

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo?
A. Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người

B. Môi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó

C. Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên.

D. Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Câu 4. Môi trường xã hội bao gồm
A. Các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp

B. Các đối tượng lao động do con người sản xuất và chịu sự chi phối củ con người

C. Dân cư và lực lượng lao động.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. Chức năng nào dưới đây không phải của môi trường địa lí?
A. Là không gian sinh sống của con người

B. Là nơi tồn tại các quy luật tự nhiên

C. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

D. Là nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra.


 
Câu 6. Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người nhưng không phải là nguyên nhân quyết định sự phát triển của xã hội loài người vì
A. Môi trường tự nhiên không cung cấp đầy đủ nhu cầu của con người

B. Môi trường tự nhiên phát triển theo quy luật tự nhiên không phụ thuộc vào tác động của con người

C. Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng iễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người.

D. Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra nhanh hơn sự phát triển của xã hội loài người.

Câu 7. Phải bảo vệ môi trường vì
A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại

B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường

C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người.

D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Câu 8. Phải bảo vệ môi trường vì
A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại

B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường

C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người.

D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Câu 9. Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố
A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo

C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

D. Phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất.

Câu 10. Tài nguyên thiên nhiên là:
A. Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất

B. Các thành phần của tự nhiên có tác động đến cuộc sống của con người

C. Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con người.

D. Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 A Câu 9 D
Câu 5 B Câu 10 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok