TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT


Câu 1. Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần mặt trời đi qua thiên đình gần nhau nhất là
A. Tp . Hồ Chí Minh

B. Nha Trang

C. Vinh.

D. Hà Nội.

Câu 2. Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9

B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 3. Trong quá trình chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Xích Đạo vào các ngày
A. 21- 3 và 22 – 6.

B. 22 – 6 và 22 – 12

C. 21 – 3 và 23 – 9.

D. 22 – 12 và 21 – 3.

Câu 4. Trong quá trinh chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào ngày
A. 21 – 3.

B. 22 – 6.

C. 23 – 9.

D. 22 – 12.

Câu 5. Trong quá trình chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào ngày
A. 21 – 3.

B. 22 – 6

C. 23 – 9.

D. 22 – 12.


 
Câu 6. Trên bề mặt trái đất nơi không có hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh trong năm là
A. các địa điểm nằm trên xích đạo

B. các địa điểm nằm trên hai chí tuyến

C. các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến.

D. các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến đến hai cực.

Câu 7. Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là
A. các địa điểm nằm trên xích đạo

B. các địa điểm nằm trên hai chí tuyến

C. các địa điểm nằm trên hai vòng cực.

D. 2 cực.

Câu 8. Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là
A. Cực Bắc và cực Nam

B. Vùng từ chí tuyến nên cực

C. Vùng nằm giữa hai chí tuyến.

D. Khắp bề mặt trái đất.

Câu 9. Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là
A. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến

B. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực

C. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

D. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.

Câu 10. Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa, tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là
A. 
90
o
B. 
66
o
33
’’

C. 
23
o
27

D. 
180
o

 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 D Câu 9 C
Câu 5 B Câu 10 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok