TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 BÀI 7 (CÓ ĐÁP ÁN) PHẦN 1

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 BÀI 7 (CÓ ĐÁP ÁN) PHẦN 1

Câu 1. Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?
A. Pháp

B. Đức

C. Anh

D.Thụy Điển

Câu 2. Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là
A. Thụy Sĩ

B. Ai-len

C. Na Uy

D. Bỉ

Câu 3. Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?
A. Kinh tế

B. Luật pháp

C. Nội vụ

D. Chính trị

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới

B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới

C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng

D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài

Câu 5. Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có
A. Số dân nhỏ hơn

B. GDP lớn hơn

C. Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP nhỏ hơn

D. Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới nhỏ hơn


 
Câu 6. Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ - rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?
A. Thu hút đầu tư nước ngoài.

B. Giá cả tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.

D. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?
A. Tất cả các nước thành viên EU đều sử dụng đồng tiền chung Ơ - rô.

B. Năm 2014, có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ - rô.

C. Năm 2018, đã có 19 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ - rô.

D. Một số nước không thuộc EU đã chọn Ơ - rô làm tiền tệ chính thức.

Câu 8. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào thời gian nào?
A. Năm 1951

B. Năm 1958

C. Năm 1967

D. Năm 1993

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?
A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung

Câu 10. Tự do di chuyển bao gồm:
A. Tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán

B. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải

C. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc

D. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc


 
Câu 11. Tự do lưu thông hàng hóa là
A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng

Câu 12. Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ
A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. Làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D. Công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Câu 13. Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:
A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha

B. Đức, Pháp, Đan Mạch

C. Đức, Pháp, Anh

D. Đức, Pháp, Thụy Điển.

Câu 14. Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực
A. Biên giới của EU.

B. Nằm giữa mỗi nước của EU.

C. Nằm ngoài EU.

D. Không thuộc EU

Câu 15. Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?
A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày

B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng

C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung

D. Tổ chức các hoạt động chính trị

Câu 16. Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm
A. 1957

B. 1958

C. 1967

D. 1993

Câu 17. Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967
A. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng Than và thép châu Âu

D. Cộng đồng châu Âu (EC)

Câu 18. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức
A. Cộng đồng Năng lượng châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Khoáng sản châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Than và thép châu Âu

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

Câu 19. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967
A. Cộng đồng Than và thép châu Âu

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

D. Cộng đồng Năng lượng châu Âu

Câu 20. Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)
A. Hiệp ước Ma-xtrich

B. Hiệp ước Cô-pen-ha-ghen

C. Hiệp ước Béc-nơ

D. Hiệp ước Rô-ma

Câu 21. Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU)
A. Cộng đồng nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Câu 22. Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành?
A. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Than và thép châu Âu

C. Liên minh châu Âu (EU)

D. Cộng đồng nguyên tử châu Âu

Câu 23. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ

B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa và dịch vụ

C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ

D. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối

Câu 24. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Gia tăng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước trong khối

B. Tăng thêm nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa các nước

C. Tăng thêm diện tích và số dân của toàn khối

D. Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối

Câu 25. Khó khăn của EU khi sử dụng đồng tiền chung là
A. Làm phức tạp hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia

B. Tăng tính rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

C. Gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU

D. Gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát

Câu 26. Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1958
A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng châu Âu (EC)

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Câu 27. Năm 1958, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập
A. Cộng đồng châu Âu (EC)

B. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng Than và thép châu Âu

D. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

Câu 28. Nước nào sau đây không tham gia sáng lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm 1958
A. I-ta-li-a

B. Hà Lan

C. Lúc-xăm-bua

D. Đan Mạch

Câu 29. Các nước tham gia sáng lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm 1958
A. CHLB Đức, Đan Mạch, Hi Lạp, Hunggari, Pháp, I-ta-li-a

B. I-ta-li-a, Anh, Thụy Điển, Phàn Lan, CHLB Đức, Pháp

C. Pháp, Ailen, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, CHLB Đức

D. Ailen, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, CHLB Đức

Câu 30. Năm 1958, năm 1951, năm 1957 là thời gian tương ứng với năm thành lập của các tổ chức nào ở châu Âu
A. Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Than và thép châu Âu

D. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu

Câu 31. Năm 1967, tổ chức nào ở châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức là Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng đồng Nguyên tử châu Âu?
A. Cộng đồng Kinh tế - xã hội châu Âu

B. Cộng đồng Năng lượng châu Âu

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Liên minh châu Âu (EU)

Câu 32. Nước nào sau đây không tham gia sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiền thân của EU ngày nay) vào năm 1957
A. Hà Lan

B. Anh

C. Bỉ

D. Lúc-xăm-bua

Câu 33. Các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường quá trình liên kết ở châu Âu vào thời gian nào?
A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai

B. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai

D. Sắp kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 34. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm
A. Xây dựng "Kế hoạch Mácsan"

B. Thành lập Cộng đồng Năng lượng châu Âu.

C. Tăng cường quá trình liên kết ở châu Âu

D. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Câu 35. Các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào thời gian nào
A. 1951

B. 1957

C. 1958

D. 1967

Câu 36. Năm 1951, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập
A. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Câu 37. Có bao nhiêu nước ở châu Âu tham gia thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951?
A. 5 nước

B. 6 nước

C. 7 nước

D. 8 nước

Câu 38. Năm 1951, các nước nào đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu
A. I-ta-li-a, CHLB Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan

B. CHLB Đức, I-ta-li-a, Anh, Pháp, Lúc-xăm-bua, Phần Lan

C. Hà Lan, I-ta-li-a, Pháp, CHLB Đức, Ailen, Ba Lan

D. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua

Câu 39. Tổ chức nào ở châu Âu ra đời vào năm 1951
A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng Than và thép châu Âu

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

D. Cộng đồng châu Âu (EC

Câu 40. Nước nào sau đây không nằm trong nhóm 6 nước đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951
A. Pháp

B. Anh

C. CHLB Đức

D. I-ta-li-a

Câu 41. Sáu nước đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951 là
A. CHLB Đức, I-ta-li-a, Anh, Pháp, Lúc-xăm-bua, Phần Lan

B. Hà Lan, I-ta-li-a, Pháp, CHLB Đức, Ailen, Ba Lan

C. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua

D. I-ta-li-a, Pháp, CHLB Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan

Câu 42. Tổ chức nào là tiền thân của EU ngày nay
A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Câu 43. Cộng đồng Kinh tế châu Âu được thành lập vào năm
A. 1951

B. 1957

C. 1958

D. 1967

Câu 44. Năm 1957, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập
A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng châu Âu (EC)

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Câu 45. Tổ chức nào ở châu Âu ra đời vào năm 1957
A. Cộng đồng châu Âu (EC).

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu.

Câu 46. Các nước nào tham gia sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957?
A. I-ta-li-a, Anh, Thụy Điển, Phàn Lan, CHLB Đức, Pháp

B. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua

C. CHLB Đức, Đan Mạch, Hi Lạp, Hunggari, Pháp, I-ta-li-a

D. Pháp, Ailen, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, CHLB Đức

Câu 47. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của những tổ chức nào?
A. Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu.

B. Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Liên minh châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu.

C. Liên minh châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Than và Thép châu Âu.

D. Liên minh châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

Câu 48. Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về
A. Chính trị, xã hội.

B. Dân tộc, văn hóa.

C. Ngôn ngữ, tôn giáo.

D. Trình độ phát triển.

Câu 49. Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?
A. APEC.

B. NAFTA.

C. EU.

D. ASEAN.

Câu 50. Nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu không phải do
A. chính phủ quyết đưa ra quyết định.

B. Hội đồng châu Âu quyết định.

C. Ủy ban liên minh châu Âu quyết định.

D. Hội đồng bộ trưởng EU quyết định.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 B
Câu 2 A Câu 27 C
Câu 3 D Câu 28 C
Câu 4 A Câu 29 B
Câu 5 B Câu 30 C
Câu 6 B Câu 31 B
Câu 7 A Câu 32 C
Câu 8 B Câu 33 C
Câu 9 B Câu 34 D
Câu 10 C Câu 35 C
Câu 11 D Câu 36 C
Câu 12 A Câu 37 C
Câu 13 C Câu 38 D
Câu 14 A Câu 39 D
Câu 15 D Câu 40 B
Câu 16 C Câu 41 D
Câu 17 D Câu 42 C
Câu 18 D Câu 43 C
Câu 19 A Câu 44 D
Câu 20 C Câu 45 A
Câu 21 B Câu 46 A
Câu 22 B Câu 47 A
Câu 23 B Câu 48 D
Câu 24 D Câu 49 C
Câu 25 D Câu 50 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok