TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 24: TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII


Câu 1. Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
A. Đạo giáo

B. Nho giáo

C. Phật giáo

D. Thiên Chúa giáo

Câu 2. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là
A. Nho giáo

B. Đạo giáo

C. Phật giáo

D. Thiên Chúa giáo

Câu 3. Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua
A. Thương nhân phương Tây

B. Giáo sĩ phương Tây

C. Thương nhân Trung Quốc

D. Giáo sĩ Nhật Bản

Câu 4. Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá vào nước ta từ khi nào?
A. Nửa đầu thế kỉ XVI

B. Cuối thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVII

D. Thế kỉ XVIII

Câu 5. Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI - XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là
A. Nhân dân không coi trọng Nho giáo như trước nữa

B. Số người theo Thiên Chúa giáo ngày càng đông

C. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi

D. Nhà nước phong kiến cho phép các giáo sĩ nước ngoài tự do truyền đạo


 
Câu 6. Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?
A. Từ thế kỉ XVI - theo mẫu chữ Nôm

B. Từ giữa thế kỉ XVII - theo mẫu tự Latinh

C. Từ thế kỉ XVIII - theo mẫu chữ tượng hình

D. Từ đầu thế kỉ XX - theo mẫu chữ tượng ý

Câu 7. Lúc đầu, Quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào?
A. Truyền đạo

B. Viết văn tự

C. Sáng tác văn học

D. Gồm cả A,B và C

Câu 8. Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII chủ yếu là
A. Các môn khoa học

B. Các môn khoa học tự nhiên

C. Giáo lí Nho giáo

D. Giáo lí Phật giáo

Câu 9. Ý không phản ánh đúng sự hạn chế trong nội dung giáo dục nước ta ở các thế kỉ XVI - XVIII là
A. Vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm trong học hành thi cử

B. Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử

C. Các môn khoa học tự nhiên không được chú ý

D. Không được đưa nội dung các môn khoa học vào thi cử

Câu 10. Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI - XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do
A. Thiếu sách vở

B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời

C. Không được ứng dụng vào thực tế

D. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên

 
Câu 11. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, nền văn học nước ta tồn tại nhiều bộ phận phong phú, ngoại trừ
A. Văn học chữ Hán

B. Văn học dân gian

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học chữ Quốc ngữ

Câu 12. Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI - XVIII chủ yếu phản ánh điều gì
A. Mâu thuẫn trong xã hội

B. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình

C. Cuộc sống ấm no của nhân dân

D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân

Câu 13. Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)

B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)

C. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)

D. Chùa Một Cột

Câu 14. Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
A. Văn học chữ Hán

B. Văn học dân gian

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học chữ Quốc Ngữ

Câu 15. Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là
A. Lê triều công nghiệp thực lục của Hồ Sĩ Dương

B. Ô châu cận lục của Dương Văn An

C. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn

D. Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên

Câu 16. Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là
A. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây

B. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới

C. Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có đk phát triển

D. Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong kv và thế giới

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 9 A
Câu 2 D Câu 10 B
Câu 3 B Câu 11 D
Câu 4 A Câu 12 D
Câu 5 C Câu 13 B
Câu 6 B Câu 14 B
Câu 7 A Câu 15 D
Câu 8 C Câu 16 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok