TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU


Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh
A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước

B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa

C. Buôn bán nô lệ da đen

D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?
A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản

B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật

C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất

D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?
A. Từ đầu thế kỉ XVII

B. Từ giữa thế kỉ XVII

C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?
A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp dệt

C. Chế tạo máy móc

D. Luyện kim

Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?
A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Étmơn Cácrai


 
Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là
A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã
A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy hơi nước

C. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

D. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên

Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là
A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành công xưởng thế giới

Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là
A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Xtiphenxơn

Câu 10. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là
A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành công xưởng thế giới

C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh


 
Câu 11. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là
A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và tiểu tư sản

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

Câu 12. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?
A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản

B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản

C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác

D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 7 B
Câu 2 C Câu 8 D
Câu 3 C Câu 9 A
Câu 4 B Câu 10 B
Câu 5 A Câu 11 A
Câu 6 A Câu 12 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok