TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY


Câu 1. Yếu tố tự nhiên có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền văn minh Hy Lạp – Rô ma là
A. Hệ thống các sông lớn

B. Khí hậu ấm áp trong lành

C. Đồng bằng rộng lớn

D. Biển Địa Trung Hải

Câu 2. Kinh tế chủ đạo của phương Tây cổ đại là.
A. Buôn bán nô lệ

B. Thủ công nghiệp và buôn bán bằng đường biển

C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm

D. Nông nghiệp trồng lúa nước

Câu 3. Lịch của người phương Tây cổ đại là
A. Lịch âm

B. Lịch vạn niên

C. Dương lịch

D. Nông lịch

Câu 4. Thể chế nhà nước phương Tây cổ đại là gì?
A. Quân chủ chuyên chế

B. Dân chủ chuyên chế

C. Quân chủ lập hiến

D. Cộng hòa dân chủ

Câu 5. Lực lượng lao động chính ở phương Tây là
A. Nô lệ

B. Kiều dân

C. Bình dân

D. Chủ nô


 
Câu 6. Bản chữ cái của người rôma ban đầu có
A. 20 chữ

B. 24 chữ

C. 26 chữ

D. 29 chữ

Câu 7. Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực địa trung hải?
A. Nông nghiệp

B. Thương nghiệp

C. Thủ công nghiệp

D. A, C đúng

Câu 8. Kết quả nào dưới đây được đánh giá là kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ bằng kim khí, nhất là đồ sắt?
A. Khai khẩn được đất bỏ hoang.

B. Đưa năng suất lao động tăng lên.

C. Sản xuất đủ nuôi sống cộng đồng.

D. Sản phẩm làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa

Câu 9. Trong buổi đầu thời đại kim khí, loại kim loại nào được sử dụng sớm nhất?
A. Sắt

B. Đồng thau

C. Đồng đỏ

D. Thiếc

Câu 10. Khi sản phẩm xã hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt của dư thừa đó?
A. Tất cả mọi người trong xã hội.

B. Những người có chức phận khác nhau.

C. Những người trực tiếp làm ra của cải nhiều nhất.

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình.


 
Câu 11. Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu?
A. Khắp các nước phương Đông.

B. Khắp thế giới

C. Khắp Trung Quốc và Ấn Độ

D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 7 D
Câu 2 B Câu 8 B
Câu 3 C Câu 9 C
Câu 4 A Câu 10 B
Câu 5 A Câu 11 A
Câu 6 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok