TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN


Câu 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân Trung Quốc dưới thời Đường như thế nào?
A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút

B. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, sản xuất nông nghiệp trì trệ

C. Nông dân được cấp ruộng, sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu

D. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển

Câu 2. Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á?
A. Nhà Thanh

B. Nhà Tần

C. Nhà Minh

D. Nhà Đường

Câu 3. Vào khoảng thời gian nào chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành?
A. Thế kỉ II TCN

B. Thế kỉ I TCN

C. Thế kỉ III TCN

D. Thế kỉ IV TCN

Câu 4. Ai đã lập ra triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc?
A. Lý Tự Thành

B. Chu Nguyên Chương

C. Lưu Bang

D. Hốt Tất Liệt

Câu 5. Lần đầu tiên pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào?
A. Nhà Minh

B. Nhà Đường

C. Nhà Tần

D. Nhà Hán


 
Câu 6. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung Phụ xử tử trung, tử bất trung bất hiếu. Đó là quan điểm của?
A. Đạo giáo

B. Nho giáo

C. Phật giáo

D. Thiên Chúa giáo

Câu 7. Công cụ lao động bằng sắt ở Trung Quốc xuất hiện vào thời kì nào?
A. Thời Tây Tấn

B. Thời Tam Quốc

C. Thời Đông Tấn

D. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc

Câu 8. Công cụ lao động bằng sắt xuất hiện đã có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế?
A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Năng suất lao động tăng (2)

C. Mở rộng khai hoang vùng rừng núi (3)

D. Diện tích gieo trồng được mở rộng (1)

Câu 9. Dưới thời vua nào của nhà Hán, Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến?
A. Thời Hán Ấn Đế (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Thời Hán Quang Vũ (2)

D. Thời Hán Vũ Đế (1)

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành bùng nổ vào thời gian nào?
A. Đầu thời nhà Minh

B. Cuối thời nhà Tống

C. Đầu thời nhà Thanh

D. Cuối thời nhà Minh


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 D Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 D
Câu 5 C Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok