TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 5


Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?
A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên

B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt

C. Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường

D. Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân trí thấp

Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?
A. Những năm 50 - 60 của thế kỉ XIX

B. Những năm 60 - 70 của thế kỉ XIX

C. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XIX

D. Những năm 80 - 90 của thế kỉ XIX

Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi
A. Kênh đào Xuyê hoàn thành

B. Kênh đào Panama hoàn thành

C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ

D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Câu 4. Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là
A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Câu 5. Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống thuộc địa ở châu Phi theo thứ tự là
A. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ

B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ

C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ

D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha


 
Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX

B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XIX

D. Đầu thế kỉ XX

Câu 7. Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là
A. Chế độ cai trị hà khắc

B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai

C. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp

D. Thực hiện chính sách "chia để trị"

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 - 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?
A. Thực dân Anh

B. Thực dân Bồ Đào Nha

C. Thực dân Pháp

D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" là
A. Đại tá Átmét Arabi

B. Ápđen Cađe

C. Muhamét Átmét

D. Ápđen Phata en Sisi

Câu 10. Tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" được thành lập, đã
A. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch

B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước

C. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang

D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản


 
Câu 11. Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là
A. Nhà sư Pucômbô

B. Nhà chính trị Ápđen Cađe

C. Nhà quân sự Átmét Arabi

D. Nhàagrave; truyền giáo Muhamét Átmét

Câu 12. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?
A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập

B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri

C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích

D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia

Câu 13. Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân
A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Italia

Câu 14. Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là
A. Êtiôpia và Ai Cập

B. Angiêri và Tuynidi

C. Xuđăng và Ănggôla

D. Êtiôpia và Libêria

Câu 15. Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở Êtiôpia
A. Adua

B. Hôlétta

C. Sentada

D. Ápđi Ababa

Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là
A. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ

B. Chưa có chính đảng lãnh đạo

C. Chưa có sự liên kết đấu tranh

D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch

Câu 17. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm
A. Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ

B. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ

C. Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê

D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ

Câu 18. Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII là
A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Anh, Tây Ban Nha

C. Pháp, Bồ Đào Nha

D. Đức, Hà Lan

Câu 19. Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh là
A. Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc

B. Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ

C. Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

D. Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Câu 20. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 là
A. Pêru

B. Haiti

C. Mêhicô

D. Puéchiến tranhô Ricô

Câu 21. Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tútxanh Luyéchiến tranhuya nhằm chống lại kẻ thù là
A. Pháp

B. Italia

C. Tây Ban Nha

D. Bồ Đào Nha

Câu 22. Các quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?
A. Hai thập niên đầu thế kỉ XVIII

B. Hai thập niên cuối thế kỉ XVIII

C. Hai thập niên đầu thế kỉ XIX

D. Hai thập niên cuối thế kỉ XIX

Câu 23. Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặt là
A. Tình trạng nghèo đói

B. Kinh tế, xã hội lạc hậu

C. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo

D. Chính sách bành trướng của Mĩ

Câu 24. Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi là
A. Học thuyết Mơnrô

B. Học thuyết Đôminô

C. Học thuyết Aixenhao

D. Học thuyết Truman

Câu 25. Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết "Châu Mĩ của người châu Mĩ" ở thế kỉ XIX là
A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh

B. Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh

D. Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành "sân sau" của Mĩ

Câu 26. Để thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?
A. Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B. Thiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C. Dùng chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nước

D. Dùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nước

Câu 27. Ý nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức "Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ " (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?
A. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

B. Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển

C. Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của đế quốc Mĩ

D. Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh

Câu 28. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?
A. Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ Latinh

B. Thể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh

C. Chiếm những thuộc địa của Tây Ban Nha

D. Đánh bại thực dân Tây Ban Nha

Câu 29. Chính sách "Cái gậy lớn" và "Ngoại giao đồng đôla" được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XIX

B. Đầu thế kỉ XX

C. Giữa thế kỉ XX

D. Cuối thế kỉ XX

Câu 30. Thực chất của chính sách "Cái gậy lớn" và "Ngoại giao đồng đôla" là
A. Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

B. Dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

C. Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ

D. Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc Mĩ

Câu 31. Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện của
A. Chủ nghĩa thực dân mới

B. Chủ nghĩa thực dân cũ

C. Sự đồng hóa dân tộc

D. Sự nô dịch văn hóa

Câu 32. Nước tuyên bố thành lập nền cộng hòa năm 1816 là:
A. Mê-hi-cô

B. Pê-ru

C. Ha-i-ti

D. Ác-hen-ti-na

Câu 33. Nước tuyên bố thành lập nền cộng hòa năm 1821 là:
A. Ha-i-ti

B. Mê-hi-cô

C. Ác-hen-ti-na

D. Bra-xin

Câu 34. Kết quả cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La tinh qua 2 thập niên đầu của thế kỉ XX như thế nào?
A. Hai bên tiến hành đàm phán hòa hoãn

B. Lần lượt hình thành các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh

C. Thất bại do không kháng cự nổi thế lực của các nước thực dân

D. Đã đánh bại các nước thực dân, không còn tình trạng thuộc địa ở Mĩ Latinh

Câu 35. Năm 1823, Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô vì sao?
A. Muốn đầu tư phát triển kinh tế ỏ Mĩ Latinh

B. Muốn độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có này

C. Muốn giúp các nước nghèo Mĩ Latinh phát triển kinh tế - xã hội

D. Muốn hất cẳng thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khỏi Mĩ Latinh

Câu 36. Năm 1823, Mĩ đã đưa ra học thuyết gì áp dụng ở Mĩ Latinh?
A. "Châu Mĩ là của người ở Bắc Mĩ"

B. "Châu Mĩ của người châu Mĩ"

C. "Cái gậy lớn" và "Ngoại giao đồng đôla"

D. "Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ"

Câu 37. Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô: "Châu Mĩ của người châu Mĩ" vào thời gian nào?
A. Năm 1823

B. Năm 1889

C. Năm 1898

D. Năm 1903

Câu 38. Học thuyết Mơn-rô: "Châu Mĩ của người châu Mĩ" do nước nào đưa ra vào năm 1823?
A. Bra-xin

B. Mê-hi-cô

C. Mĩ

D. Ác-hen-ti-na

Câu 39. Tổ chức nào sau đây được thành lập vào năm 1889 dưới sự chỉ huy của chính quyền Oa-sinh-tơn?
A. Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR)

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA)

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D. Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ

Câu 40. Năm 1889, tổ chức "Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ" được thành lập, dưới sự chỉ huy của chính quyền:
A. Bra-xin

B. Ác-hen-ti-na

C. Mê-hi-cô

D. Oa-sinh-tơn

Câu 41. Năm 1898, Mĩ gây chiến với nước nào để sau đó chiếm Phi-lip-pin, Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô,...?
A. Tây Ban Nha

B. Bồ Đào Nha

C. Anh

D. Pháp

Câu 42. Ở khu vực Mĩ Latinh, từ đầu thế kỉ XX, Mĩ áp dụng chính sách
A. "Cấm vận các nước Mĩ Latinh"

B. "Châu Mĩ của người châu Mĩ"

C. "Cái gậy lớn" và "Ngoại giao đồng đô la"

D. "Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ"

Câu 43. Sự kiện lịch sử diễn ra ở Mê-hi-cô vào năm 1914 và năm 1916 là:
A. Bồ Đào Nha mở các cuộc tấn công tái chiếm Mê-hi-cô

B. Tây Ban Nha tranh chấp Mê-hi-cô với nước Mĩ

C. Mĩ hai lần đem quân đánh chiếm Mê-hi-cô

D. Mê-hi-cô đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mĩ

Câu 44. Dưới danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ, chính quyền Oa-sinh-tơn biến khu vực Mĩ Latinh thành:
A. thuộc địa kiểu mới của Mĩ

B. "sân sau" của đế quốc Mĩ

C. "hậu phương vững chắc" của Mĩ

D. khu căn cứ quân sự lớn của Mĩ

Câu 45. Tình hình kinh tế châu Phi trước khi thực dân châu Âu xâm lược không phải là?
A. Phần lớn nhân dân biết dùng đồ sắt

B. Nghề dệt và nghề gốm phát triển

C. Nghề chăn nuôi và trồng trọt phổ biến

D. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh

Câu 46. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XVIII

B. Đầu thế kỉ XIX

C. Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX

D. Đầu thế kỉ XX

Câu 47. Lí do chính khiến các nước thực dân phương Tây xâm lược châu Phi từ giữa thế kỉ XIX là gì?
A. Có thị trường buôn bán rộng lớn

B. Giàu tài nguyên thiên nhiên

C. Có vị trí địa - chính trị quan trọng

D. Án ngữ đường hàng hải quốc tế quan trọng

Câu 48. Năm 1882, thực dân phương Tây độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy-ê là:
A. Pháp

B. Anh

C. Đức

D. Mĩ

Câu 49. Việc phân chia thuộc địa giữa các đế quốc ở châu Phi căn bản đã hoàn thành thời gian?
A. Giữa thế kỉ XIX

B. Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

D. Đầu thế ki XX

Câu 50. Nước cạnh tranh quyết liệt để chiếm kênh đào Xuy-ê nhưng thất bại là:
A. Bồ Đào Nha

B. Đức

C. Bỉ

D. Pháp

Câu 51. Năm 1882, Anh độc chiếm nước nào?
A. Xô-ma-li

B. Tuy-ni-di

C. Ai Cập

D. An-giê-ri

Câu 52. Nước xâm chiếm được nhiều thuộc địa nhất ở châu Phi là:
A. Đức

B. Anh

C. Pháp

D. Bồ Đào Nha

Câu 53. Nước đứng thứ hai trong việc xâm chiếm thuộc địa ở châu Phi là
A. Pháp

B. Đức

C. Bồ Đào Nha

D. Anh

Câu 54. Nước chiếm Ca-mơ-run, Tô-gô, Tây Nam Phi, Tan-da-ni-a là:
A. Bỉ

B. Bồ Đào Nha

C. Pháp

D. Đức

Câu 55. Nước làm chủ phần lớn Công-gô là:
A. Đức

B. Anh

C. Bỉ

D. Pháp

Câu 56. Nước giành được Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la và một phần Ghi-nê là:
A. Bỉ

B. Pháp

C. Đức

D. Bồ Đào Nha

Câu 57. Một phần Tây Phi, miền Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, một phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra là thuộc địa của
A. Bồ Đào Nha

B. Đức

C. Pháp

D. Anh

Câu 58. Nam Phi, Tây Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Vàng, Gam-bi-a (Tây Phi), Kê-ni-a, Ư-gan-đa, Xô-ma-li, Đông Xu-đăng, một phần Đông Phi là thuộc địa của:
A. Pháp

B. Anh

C. Đức

D. Bồ Đào Nha

Câu 59. Cuộc khởi của Áp-đen Ca-đe là cuộc khởi nghĩa ở nước nào của châu Phi?
A. Tuy-ni-di

B. An-giê-ri

C. Ai Cập

D. Xu-đăng

Câu 60. Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe kéo dài trong thời gian:
A. năm 1823 đến năm 1874

B. năm 1879 đến năm 1882

C. năm 1847 đến năm 1896

D. năm 1830 đến năm 1847

Câu 61. Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe chống lại sự xâm lược của:
A. Đức

B. Pháp

C. Anh

D. Bồ Đào Nha

Câu 62. Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của ai chống thực dân Pháp kéo dài từ năm 1830 đến năm 1847?
A. Mu-ha-mét Át-mét

B. Tút-xanh Lu-véc-tuy-a

C. Áp-đen Ca-đe

D. Át-mét A-ra-bi

Câu 63. Tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" do ai thành lập?
A. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản tiến bộ

B. Một số trí thức và sĩ quan yêu nước

C. Một số thanh niên yêu nước, căm thù giặc

D. Giai cấp công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 64. Lãnh đạo tổ chức chính trị bí mật "Ai Cập trẻ" là:
A. Tút-xanh Lu-véc-tuy-a

B. Át-mét A-ra-bi

C. Áp-đen Ca-đe

D. Mu-ha-mét Át-mét

Câu 65. Nhà truyền giáo trẻ Mu-ha-mét Át-mét đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Anh ở
A. Xu-đăng

B. Ai Cập

C. An-giê-ri

D. Ê-ti-ô-pi-a

Câu 66. Ở Xu-đăng, ngay từ năm 1882, nhân dân dưới sự lãnh đạo của nhà truyền giáo trẻ Mu-ha-mét Át-mét đã kháng cự mạnh mẽ chống lại thực dân:
A. Pháp

B. Anh

C. Tây Ban Nha

D. Bồ Đào Nha

Câu 67. Nổi bật trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân
A. Xu-đăng

B. An-giê-ri

C. Ê-ti-ô-pi-a

D. Ai Cập

Câu 68. Năm 1889, lực lượng thực dân nào tiến sâu vào nội địa châu Phi, đánh chiếm một số vùng ở Ê-ti-ô-pi-a?
A. Pháp

B. Anh

C. Bồ Đào Nha

D. I-ta-li-a

Câu 69. Năm 1889, thực dân I-ta-li-a tiến sâu vào nội địa châu Phi, đánh chiếm một số vùng ở:
A. Xu-đăng

B. An-giê-ri

C. Ai Cập

D. Ê-ti-ô-pi-a

Câu 70. Ở Ê-ti-ô-pi-a, ngày 1 - 3 - 1896, quân I-ta-li-a thảm bại tại:
A. Đi-rê Đa-ua

B. A-dua

C. Dim-rna

D. A-đi A-bê-ba

Câu 71. Nhân dân nước nào đã tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược I-ta-li-a vào cuối thế kỉ XIX giành được thắng lợi?
A. Xu-đăng

B. An-giê-ri

C. Ai Cập

D. Ê-ti-ô-pi-a

Câu 72. A-dua - nơi quân I-ta-li-a thảm bại vào ngày 1 - 3 - 1896 thuộc về
A. Ê-ti-ô-pi-a

B. Ai Cập

C. An-giê-ri

D. Xu-đăng

Câu 73. Những nước giữ được độc lập ở châu Phi trước sự xâm chiếm của các nước thực dân phương Tây hồi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
A. Ê-ti-ô-pi-a, Tan-da-ni-a

B. Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li

C. Ê-ti-ô-pi-a, Tuy-ni-di

D. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a

Câu 74. Chính sách mà các nước phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện là gì?
A. Tập trung đầu tư vào châu Phi

B. Thực hiện chế độ cai trị hà khắc

C. Thành lập nhiều căn cứ quân sự ở châu Phi

D. Xây dựng nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất

Câu 75. Trước chính sách cai trị của thực dân phương Tây thái độ của nhân dân các nước châu Phi như thế nào?
A. vẫn không có sự phản ứng gì

B. Chịu đựng chế độ cai trị hà khắc

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước XHCN

D. Vùng dậy đấu tranh giành độc lập

Câu 76. Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của
A. Mĩ và Tây Ban Nha

B. Bồ Đào Nha và Mĩ

C. Anh và Pháp

D. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Câu 77. Đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ?
A. Thế kỉ XI, XIII

B. Thế kỉ XVI, XVII

C. Thế kỉ XVIII, XIX

D. Thế kỉ XIX, XX

Câu 78. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt và nhiều nước giành được độc lập ngay từ?
A. Đầu thế kỉ XVII

B. Đầu thế kỉ XVIII

C. Đầu thế kỉ XIX

D. Đầu thế kỉ XX

Câu 79. Chính sách mà chủ nghĩa thực dân đã thực hiện ở các nước Mĩ La tinh là?
A. Đầu tư mạnh vào các nước Mĩ Latinh

B. Xây dụng nhiều khu công nghiệp tập trung

C. Thiết lập chế độ thống trị rất phản động

D. Xây dụng căn cứ quân sự ở các nước Mĩ Latinh

Câu 80. Thái độ của nhân dân Mĩ Latinh trước chính sách của thực dân phương Tây là gì?
A. vẫn không có phản ứng gì cả

B. Chấp nhận chế độ thống trị của thực dân phương Tây

C. Đã vùng dậy đấu tranh quyết liệt để giành độc lập

D. Nhờ sự giúp đỡ của các nuớc đồng minh để giành độc lập

Câu 81. Cuộc đấu tranh ở Ha-i-ti bùng nổ vào thời gian nào?
A. Năm 1791

B. Năm 1804

C. Năm 1821

D. Năm 1889

Câu 82. Năm 1791, Tút-xanh Lu-véc-tuy-a lãnh đạo cuộc đấu tranh của người da đen ở:
A. Mê-hi-cô

B. Pê-ru

C. Ác-hen-ti-na

D. Ha-i-ti

Câu 83. Năm 1791, ở Ha-i-ti bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của sắc dân nào dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a?
A. Người da trắng

B. Người da vàng

C. Người da đen

D. Người da đỏ

Câu 84. Năm 1791, ở Ha-i-ti bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh đạo của:
A. Mu-ha-mét Át-mét

B. Mi-sen Hi-đan-gô

C. Si-môn Bô-li-va

D. Tút-xanh Lu-véc-tuy-a

Câu 85. Năm 1804, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Ha-i-ti?
A. Cuộc đấu tranh giành được thắng lợi

B. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp lên đến đỉnh cao

C. Quân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa, bắt giữ Tút-xanh Lu-véc-tuy-a

D. Bùng nổ cuộc đấu tranh của người da đen dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a

Câu 86. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh là:
A. Bra-xin

B. Ác-hen-ti-na

C. Ha-i-ti

D. Mê-hi-cô

Câu 87. Lực lượng khôi phục nền thống trị thực dân ở Hi-i-ti là?
A. Quân Anh

B. Quân Pháp

C. Quân Hà Lan

D. Quân Bồ Đào Nha

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 45 D
Câu 2 C Câu 46 C
Câu 3 A Câu 47 B
Câu 4 B Câu 48 B
Câu 5 A Câu 49 D
Câu 6 D Câu 50 D
Câu 7 C Câu 51 C
Câu 8 C Câu 52 B
Câu 9 A Câu 53 A
Câu 10 D Câu 54 D
Câu 11 D Câu 55 C
Câu 12 D Câu 56 D
Câu 13 A Câu 57 C
Câu 14 D Câu 58 B
Câu 15 D Câu 59 B
Câu 16 D Câu 60 D
Câu 17 C Câu 61 B
Câu 18 A Câu 62 C
Câu 19 A Câu 63 B
Câu 20 B Câu 64 B
Câu 21 A Câu 65 A
Câu 22 C Câu 66 B
Câu 23 D Câu 67 C
Câu 24 A Câu 68 D
Câu 25 D Câu 69 D
Câu 26 A Câu 70 B
Câu 27 B Câu 71 D
Câu 28 A Câu 72 A
Câu 29 B Câu 73 D
Câu 30 C Câu 74 B
Câu 31 A Câu 75 D
Câu 32 D Câu 76 D
Câu 33 B Câu 77 B
Câu 34 B Câu 78 C
Câu 35 B Câu 79 C
Câu 36 B Câu 80 C
Câu 37 A Câu 81 A
Câu 38 C Câu 82 D
Câu 39 D Câu 83 C
Câu 40 D Câu 84 D
Câu 41 A Câu 85 A
Câu 42 C Câu 86 C
Câu 43 C Câu 87 B
Câu 44 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok