TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12- BÀI 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945–1949)

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12- BÀI 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945–1949)

Câu 1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Ianta:
A. Tại Liên Xô vào ngày 4 đến 11/2/1945

B. Tại Mĩ vào ngày 14 đến 22/2/1945

C. Tại Pháp vào ngày 24 đến 28/2/1945

D. Tại Anh vào ngày 16 đến 24/2/1945

Câu 2. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:
A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

D. Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.

Câu 3. Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:
A. Liên Xô

B. Mĩ

C. Anh

D. Các nước phương Tây

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?
A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh.

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.

D. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm gải giáp quân đội phát xít.

Câu 5. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?
A. WHO

B. UNICEF

C. UNESCO

D. WTO


 
Câu 6. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?
A. NewYork

B. Washington

C. California

D. Boston

Câu 7. Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hơp quốc là
A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh

B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường

Câu 8. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào ngày
A. 25/10/1945

B. 26/6/1945

C. 24/9/1945

D. 24/10/1945

Câu 9. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là
A. Đại hội đồng

B. Hội đồng Bảo an

C. Hội đồng kinh tế - xã hội

D. Ban Thư kí

Câu 10. Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. 2 năm

B. 3 năm

C. 4 năm

D. 5 năm


 
Câu 11. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tháng 7/ 1995, thành viên thứ 148

B. Tháng 9/ 1975, thành viên thứ 148

C. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 149

D. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 150

Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là
A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên thế giới.

C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực.

D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.

Câu 13. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây ra tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ?
A. 6-1947, Mĩ đề ra kế hoạch Macsan

B. 5-1955, Cộng hòa Liên bang Đức được kết nạp vào khối NATO

C. 3-1947, Bản thông điệp của Tổng thống Mĩ gửi đến Quốc hội

D. 4-1949, Mĩ cùng các nước Tậy Âu thành lập NATO

Câu 14. Chính sách Chiến tranh lạnh gắn liên với
A. Học thuyết Aixenhao

B. Học thuyết Nichxơn

C. Học thuyết Truman

D. Học thuyết Kennơđi

Câu 15. Liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước Đông Âu là
A. ANZUS

B. CENTO

C. SEATO

D. NATO.

Câu 16. Nội dung cơ bản của học thuyết Truman là
A. củng cố chính quyền và đẩy lùi phong trào đấu tranh yêu nước ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì

B. sự tập hợp lực lượng và phản ứng của Mĩ trước những thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu

C. biến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì thành những căn cứ tiền phương chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu

D. gạt bỏ ảnh hưởng của Anh và xác lập ảnh hưởng của Mĩ ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì

Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc?
A. Hiệp định về những cơ sở của những quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972)

B. Goocbachop và Bus (cha) gặp nhau tại Manta (1989)

C. Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (1972)

D. Định ước Henxenki (1975)

Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hai cường quốc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là
A. sự chạy đua vũ trang đã làm suy giảm thế mạnh của hai nước trên thế giới

B. Sự đối đầu giữa hai nước trong bốn thập kỉ qua đã bất phân thắng bại

C. trên thế giới đã xuất hiện xu thế hòa hoãn, hai bên không nhất thiết phải duy trì xu thế đối đầu

D. để mở ra chiều hướng và những điều kiện để giải quyết các tranh chấp và xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình

Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau Chiến tranh lạnh là
A. mâu thuẫn về sắc tộc tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ

B. do vấn đề năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân

C. sự đua tranh của các cường quốc trong việc thiết lập trật tự thế giới mới

D. do tác đông của chủ nghĩa khủng bố quốc tế

Câu 20. Sự kiên nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố
A. Liên xô sụp đổ

B. sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

C. tổ chức vacsava chấm dứt hoạt động

D. nước Mĩ bị tấn công bất ngờ vào 11-9-1-2001

Câu 21. Những nước nào dưới đây không phải là thành viên sáng lập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu?
A. Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha

B. Anh, Pháp, Hà Lan

C. CHLB Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp

D. Italia, Bỉ, Lucxambua

Câu 22. Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến các nước Tây Âu?
A. Mĩ thành lập khối quân sự NATO

B. Mĩ Thành lập khối SEATO

C. Mĩ phát động Chiến tranh lạnh

D. Mĩ đề ra kế hoạch Macsan

Câu 23. Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị-quân sự giữa Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?
A. Thành lập tháng 5-1955, mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Thành lập vào tháng 7-1955, mang tính chất chạy đua vũ trang với Mĩ.

C. Thành lập vào tháng 5-1949, mang tính chất cạnh tranh với Mĩ về chạy đua vũ trang.

D. Thành lập tháng 5-1952, mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 24. Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian từ trước cho tới sau:
1. Mĩ cùng các nước phương Tây thành lập NATO;

2. Mĩ thông qua kế hoạch Macsan;

3. Hiệp ước Vacsava được thành lập;

4. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

A. 1,4,3,2

B. 2,4,3,1

C. 2,4,1,3

D. 4.3.1.2

Câu 25. Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) được Mĩ và các nước phương Tây đã thành lập tai
A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Oasinhtơn (Hoa Kì)

D. Bruc-xen (Bỉ)

Câu 26. Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết định ước Henxinki?
A. Cùng với Mĩ và Liên Xô

B. Cùng với Mĩ và Pháp

C. Cùng với Mĩ và Canada

D. cùng với Mĩ và Anh

Câu 27. Đầu tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ diễn ra ở đâu?
A. Ở Luân Đôn (Anh)

B. Ở Ianta (Liên Xô)

C. Ở Manta (Địa Trung Hải)

D. Oasinh tơn (Mĩ)

Câu 28. Tháng 12-1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ gặp nhau tại Manta để làm gì?
A. Tuyên bố chấm dứt việc chạy đua vũ trang

B. Tuyên bố hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân

C. Tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”

D. Tuyên bố hai nước hợp tác để giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh cho nhân loại

Câu 29. Tháng 1-1949, gắn liền với sự kiện lịch sử nào ở châu Âu?
Tháng 1-1949, tổ chức SEV được thành lập nhằm mục đích tang cường hợp tác kinh tế của các quốc gia thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Mascow.

A. Thành lập tổ chức NATO

B. Thành lập tổ chức Vacsava

C. Thành lập tổ chức SEV

D. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan

Câu 30. Tháng 8-1975, 33 nước ở châu Âu cùng với Mĩ và Canada đã kí định ước Henxinki đã tạo ra
A. cơ chế hợp tác giữa các nước về kinh tế

B. cơ chế để giải quyết đến vấn đề hòa bình, và an ninh ở châu Âu

C. cơ chế để giải quyết đến vấn đề nóng như ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số…. ở châu Âu

D. sự hợp tác, liên kết để cùng nhau chống liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 31. Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu từ thời gian
A. nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX

B. nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX

C. nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX

D. nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 32. Ý nào phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là
A. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới

B. mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ, thay vào đó là tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ

C. các nước phải chi phí một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để chạy đua vũ trang

D. chủ nghĩa khủng bố xuất hiện đe doa đến nền an ninh của các quốc gia.

Câu 33. Năm 1947, Tổng thống Truman đề nghị viện trợ 400 triệu đô la cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ kì nhằm
A. biến hai nước này thành những căn cứ tiền phương để chống Liên Xô và các nước Đông Âu từ phía nam của các nước này.

B. biến hai nước này thành đồng minh thân cận của Mĩ để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C. biến hai nước này thành những căn cứ tiền phương để chống Liên Xô và đàn áp phong trào cách mạng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới

D. biến hai nước này thành những căn cứ tiền phương để chống Liên Xô

Câu 34. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô
A. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

B. thành lập khối Vacsava và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác san

C. thành lập khối NATO và Vacsava

D. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

Câu 35. Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mĩ, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc
A. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ Mĩ

B. ngăn chặn đẩy lùi được CNXH trên phạm toàn thế giới

C. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới

D. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian dài

Câu 36. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mĩ sau chiến tranh thế hai là
A. do hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới

B. do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược của hai nước

C. Mĩ muốn thiết lập thế giới đơn cưc dựa tyển sức mạnh về kinh tế và quân sự

D. Liên Xô giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc thắng lợi đã làm thu hẹp hệ thống thuộc địa của Mĩ

Câu 37. Những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, mối lo ngại nhất của Mĩ là gì?
A. CNXH đã trở thành hệ thống thế giới, trải dài Đông Âu đến châu Á

B. Nhật Bản và Tây Âu đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

C. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

D. Liên Xô đã chế tạo thành công bom Nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ

Câu 38. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Mĩ và Liên xô đã thay đổi như thế nào?
A. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại

B. Từ đồng minh chuyển sang đối đầu và dẫn đến chiến tranh lạnh

C. Hai nước đã tiến hành hợp tác để giải quyết nhiều vấn đè quan trọng của thế giới

D. Mâu thuẫn gay gắt về quyền lộ trên thế giới

Câu 39. Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX là
A. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản

B. xu thế liên minh khu vực và quốc tế

C. chiến tranh lạnh

D. sự hình thành ba trung tâm kinh tế-tài chính trên thế giới

Câu 40. Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diến ra là
A. làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng

B. chủ yếu diễn ra giữa Mĩ và Liên Xô

C. diễn ra trên mọi lĩnh vực, trừ xung đột trực tiếp về quân sự giữa Mĩ và Liên Xô

D. diễn ra dai dẳng, giằng co, bất phân thắng bại

Câu 41. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?
A. Anh - Pháp - Mĩ.

B. Anh - Mĩ - Liên Xô.

C. Anh - Pháp - Đức.

D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Câu 42. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:
A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thoả thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 43. Hội nghị Ianta diễn ra từ:
A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Câu 44. 44 Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
A. Nước Anh

B. Nước Pháp

C. Thụy Sĩ

D. Liên Xô

Câu 45. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?
A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.

D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 46. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?
A. 35.

B. 48.

C. 50.

D. 55

Câu 47. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?
A. Hội nghị Ianta.

B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.

C. Hội nghị Pôt-xđam.

D. Hội nghị Pari.

Câu 48. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?
A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đồng.

Câu 49. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?
A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).

B. Tại Hội nghị San Phran-xi-xco (Tháng 4 - 6/1945).

C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).

D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Câu 50. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.

B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.

D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.

Câu 51. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?
A. 15

B. 5

C. 20

D. 10

Câu 52. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?
A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.

B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.

C. Tháng 9/1977, thành viên thứ 149.

D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Câu 53. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Câu 54. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức ?
A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 55. 55. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là :
A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị I-an-ta.

C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.

Câu 56. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ?
A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận.

B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe : Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 57. Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới ?
A. Mĩ đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.

C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.

D. Tẩt cả các ý kiến trên.

Câu 58. Theo thoả thuận của Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 59. Vấn đề nước Đức được thoả thuận tại Hội nghị Pốtxdam (17-7 đến ngày 2-8-1945) như thế nào ?
A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

B. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.

C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Câu 60. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?
A. Từ ngày 4-12/2/1945.

B. Từ năm 1945- 1947.

C. Từ năm 1945 -1946.

D. Từ năm 1946 - 1949.

Câu 61. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Tại I-an-ta (Liên Xô).

C. Tại Pôt-xđam (Đức).

D. Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 62. Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?
A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.

C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 63. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

B. Hội nghị Xanphranxicô - Mĩ (4 - 6 - 1945).

C. Hội nghị Pôtxđam - Đức (7 - 8 -1945).

D. Hội nghị Tế hê ran - Iran (2 - 1943).

Câu 64. Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Câu 65. Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị I-an-ta gồm những nước nào?
A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 66. Hội nghị Pốt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Tháng 7 năm 1945. Ở Liên Xô.

B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.

D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.

Câu 67. Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?
A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.

C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

D. Pháp chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 68. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào tháng 9 năm 1949.

A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 9 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 8 năm 1948.

Câu 69. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?
A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.

B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 70. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1949.

B. Tháng 12 năm 1949.

C. Tháng 10 năm 1949.

D. Tháng 1 năm 1950.

Câu 71. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

Câu 72. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?
A. 2008-2009.

B. 2007 – 2008

C. 2009 – 2010

D. 2006 – 2007

Câu 73. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 74. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Mĩ

B. Liên Xô

C. Pháp

D. Anh

Câu 75. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?
A. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô

B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905.

C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô

D. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức

Câu 76. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?
A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.

C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau.

D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.

Câu 77. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia dân tộc.

Câu 78. Cơ quan hành chính - tổ chức Liên Hợp Quốc
A. Đại hội đồng

B. Hội đồng Bảo an

C. Ban thư kí

D. Hội đồng quản thác

Câu 79. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức. Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định
A. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng phát xít Nhật ở Trung Quốc.

B. Liên Xô không được tham chiến ở châu Á.

C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

D. Mĩ sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Câu 80. Vấn đề gây bất đồng sâu sắc giữa các cường quốc trong các cuộc gặp gỡ là gì?
A. Phân chia không đồng đều phạm vi ảnh hưởng ở các khu vực.

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Tương lai của nước Đức.

D. Tranh giành ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 81. Tiền thân của Liên Hợp Quốc là tổ chức nào?
A. Liên minh chống phát xít

B. Liên lục địa Âu – Mĩ

C. Hội Quốc Liên

D. Tổ chức Thương mại Thế giới

Câu 82. Công cụ nào để duy trì trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai?
A. Luật Quốc tế

B. Điều khoản được kí kết giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa

C. Liên hợp quốc

D. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)

Câu 83. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là
A. kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. tập trung cải cách chính trị.

C. thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.

D. duy trì nền kinh tế bao cấp.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 43 A
Câu 2 A Câu 44 D
Câu 3 D Câu 45 C
Câu 4 A Câu 46 D
Câu 5 D Câu 47 B
Câu 6 A Câu 48 D
Câu 7 C Câu 49 B
Câu 8 D Câu 50 D
Câu 9 B Câu 51 A
Câu 10 A Câu 52 C
Câu 11 C Câu 53 B
Câu 12 A Câu 54 A
Câu 13 C Câu 55 C
Câu 14 C Câu 56 C
Câu 15 D Câu 57 D
Câu 16 B Câu 58 C
Câu 17 B Câu 59 C
Câu 18 A Câu 60 B
Câu 19 A Câu 61 B
Câu 20 D Câu 62 C
Câu 21 C Câu 63 A
Câu 22 D Câu 64 D
Câu 23 A Câu 65 B
Câu 24 C Câu 66 D
Câu 25 C Câu 67 A
Câu 26 C Câu 68 B
Câu 27 C Câu 69 C
Câu 28 C Câu 70 C
Câu 29 C Câu 71 C
Câu 30 B Câu 72 A
Câu 31 A Câu 73 C
Câu 32 D Câu 74 B
Câu 33 A Câu 75 B
Câu 34 C Câu 76 D
Câu 35 B Câu 77 A
Câu 36 B Câu 78 C
Câu 37 A Câu 79 C
Câu 38 B Câu 80 C
Câu 39 C Câu 81 C
Câu 40 C Câu 82 C
Câu 41 B Câu 83
Câu 42 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok