Địa Lí 12- Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp

1. Ngành trồng trọt

a. Sản xuất lương thực

 • Vai trò
  • Đảm bảo lương thực cho người, vật nuôi
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu.
  • Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, công nghiệp chế biến, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển
  • Diện tích gieo trồng tăng
  • Sản lượng lương thực tăng
  • Năng suất tăng
  • Bình quân lượng thực đầu người tăng
  • Nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
  • Cơ cấu mùa vụ thay đổi
 • Phân bố
  • ĐB sông Hồng , ĐB sông Cửu Long,…

b. Sản xuất cây thực phẩm.

 • Vai trò
  • Cung cấp thực phẩm cho người, vật nuôi
  • Nguồn hàng xuất khẩu…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển và phân bố
  • Rau đậu trồng khắp các địa phương, tập trung ở vùng ven Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng…
  • Diện tích trồng rau cả nước trên 500.000 ha, nhiều nhất ở ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long.
  • Diện tích đậu trên 200.000 ha, nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

 • Vai trò
  • Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu.
  • Sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, công nghiệp chế biến, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển
  • Cây công nghiệp nhiệt đới, cận nhiệt.
  • Diện tích gieo trồng tăng, nhất là diện tích cây công nghiệp lâu năm.
  • Sản lượng, năng suất tăng
  • Xuất khẩu cà phê, cao su, hồ tiêu,…
 • Phân bố
  • Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ,…

2. Ngành chăn nuôi

 • Vai trò
  • Cung cấp thực phẩm cho người
  • Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu,…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: cơ sở thức ăn, đồng cỏ,…
  • Kinh tế - Xã hội: diống, dịch vụ thú y, công nghiệp chế biến, thị trường, …
 • Tình hình chung
  • Tỉ trọng của ngành chăn nuôi từng bước tăng khá vững chắc.
  • Ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.
  • Các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok