Địa Lí 12- Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp

Địa Lí 12- Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp

1. Ngành trồng trọt

a. Sản xuất lương thực

 • Vai trò
  • Đảm bảo lương thực cho người, vật nuôi
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu.
  • Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, công nghiệp chế biến, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển
  • Diện tích gieo trồng tăng
  • Sản lượng lương thực tăng
  • Năng suất tăng
  • Bình quân lượng thực đầu người tăng
  • Nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
  • Cơ cấu mùa vụ thay đổi
 • Phân bố
  • ĐB sông Hồng , ĐB sông Cửu Long,…

b. Sản xuất cây thực phẩm.

 • Vai trò
  • Cung cấp thực phẩm cho người, vật nuôi
  • Nguồn hàng xuất khẩu…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển và phân bố
  • Rau đậu trồng khắp các địa phương, tập trung ở vùng ven Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng…
  • Diện tích trồng rau cả nước trên 500.000 ha, nhiều nhất ở ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long.
  • Diện tích đậu trên 200.000 ha, nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

 • Vai trò
  • Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu.
  • Sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: đất đai, khí hậu…
  • Kinh tế - Xã hội: dân cư, công nghiệp chế biến, thị trường, chính sách…
 • Tình hình phát triển
  • Cây công nghiệp nhiệt đới, cận nhiệt.
  • Diện tích gieo trồng tăng, nhất là diện tích cây công nghiệp lâu năm.
  • Sản lượng, năng suất tăng
  • Xuất khẩu cà phê, cao su, hồ tiêu,…
 • Phân bố
  • Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ,…

2. Ngành chăn nuôi

 • Vai trò
  • Cung cấp thực phẩm cho người
  • Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
  • Nguồn hàng cho xuất khẩu,…
 • Điều kiện phát triển
  • Tự nhiên: cơ sở thức ăn, đồng cỏ,…
  • Kinh tế - Xã hội: diống, dịch vụ thú y, công nghiệp chế biến, thị trường, …
 • Tình hình chung
  • Tỉ trọng của ngành chăn nuôi từng bước tăng khá vững chắc.
  • Ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.
  • Các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.
Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok