Lịch Sử 12- Bài 24 Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Lịch Sử 12- Bài 24 Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

I. Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975

 

Miền Bắc

Miền Nam

Thận lợi

Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất  - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.

Khó khăn

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.

Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.

Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…

Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

=>Cả nước phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước. (SGK)

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

1. Hoàn cảnh lịch sử

  • Tổ quốc thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng hai miền Nam – Bắc tồn tại 2 hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

=>Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Chủ trương: Tháng 9/1975: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

3. Qúa trình thống nhất:

  • Từ 15 => 21/11/1975: Hội nghj hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn với đại diện của hai miền Nam – Bắc.
  • Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất.
  • Ngày 24/6 =>3/7/1976: Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tại Hà Nội

4. Những quyết định của Quốc hội VI kì họp thứ nhất:

  • Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
  • Quyết định tên nước, Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô,..
  • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước
  • Bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
  • Tổ chức các cấp chính quyền:Tỉnh, thành phố, huyện, xã ở các địa phương...

=> Năm 1976: có 94 quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok