Địa Lí 12- Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Địa Lí 12- Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta.

(Đọc thêm)

2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta

 • Vùng nông nghiệp là vùng có sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế- xã hội, trình độ thâm canh, chuyên môn hóa trong sản xuất.
 • Nước ta có 7 vùng nông nghiệp:
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Đồng bằng sông Hồng
  • Bắc Trung Bộ
  • Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Tây Nguyên
  • Đông Nam Bộ
  • Đồng bằng Sông Cửu Long

(Đọc thêm bảng 25.1 sgk để hiểu thêm về nông nghiệp các vùng)

3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta:

a. Tổ chức lảnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua  thay đổi theo hai hướng chính.

 • Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất vào những vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long…)
 • Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn.

b. Kinh tế trang trại  có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông – lâm nghệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa.

 • Kinh tế trang trại phát triển từ kinh tế hộ gia đình
 • Số lượng trang trại có xu hướng tăng
 • Số lượng trang trại phân bố không đồng đều: tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok