Địa Lí 12- Bài 19 Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Địa Lí 12- Bài 19 Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Bảng thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng

(Đơn vị: nghìn đồng)

Thực hành bài 19

Bài 1: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng của các vùng nước ta năm 2004

Vẽ biểu đồ:

 Thực hành bài 19

Bài 2: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta năm 2004

- Mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng của các vùng nhìn chung đều tăng.

 • Tăng trưởng nhanh nhất là vùng Đông Bắc, năm 2004 đạt 180,9% so với năm 1999.
 • Hai vùng có mức biến động đáng kể qua các năm
  • Tây Nguyên: Từ năm 1999 đến 2002 giảm: 70,1%.  Năm 2004 tăng đáng kể đạt 113,2% so với năm 1999
  • Tây Bắc: Năm 1999 đến 2002 giảm: 93,8%. Năm 2004 tăng 126,5% so với năm 1999

- Có sự chênh lệch bình quân đầu người giữa các vùng

 • Cao nhất là vùng Đông Nam Bộ: đạt >170%/ tháng (cao hơn TB cả nước 1,7 lần)
 • ĐBSH và ĐBSCL đạt trên dưới mức trung bình cả nước
 • Thấp nhất là Tây Bắc (khoảng 55%) và Bắc Trung Bộ (khoảng 65%) mức trung bình cả nước
 • Chênh lệch mức thu nhập giữa vùng cao nhất và thấp nhất khá lớn (năm 2004)
  • Giữa ĐNB và TB là 3,1 lần
  • Giữa ĐNB và ĐBSH là 1,7 lần

- Nguyên nhân:

 • ĐBSH có mức tăng trưởng KT nhanh nhưng là vùng có số dân đông nên mức thu nhập bình quân đầu người không cao
 • Đông Nam Bộ là vùng có mức tăng trưởng kt nhanh, tổng thu nhập lớn nên là vùng có mức thu nhập bq/người cao nhất nước ta
 • ĐBSCL do có mức tăng trưởng không cao nhưng dân số ít nên vẫn đạt mức thu nhập tương đối khá
Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok