TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 4 HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT

TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 4 HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT

I. Hàm số mũ

1. Định nghĩa

 • Cho a là số thực dương , khác 1.
 • Hàm số y=ax được gọi là hàm số mũ cơ số a.

2. Đạo hàm hàm mũ

Định lí 1

 • Hàm số y=ex có đạo hàm tại mọi x .
(ex)=ex
 • Với hàm hợp, ta có công thức đạo hàm tương tự:
(eu)=ueu

Định lí 2

 • Hàm số y=axa>0,a1 có đạo hàm tại mọi x.
(ax)=axlna
 • Với hàm hợp, ta có:
(au)=aulna.u

3. Khảo sát hàm số mũ y=ax (a>0,a1)

Tương tự bài toán khảo sát hàm số đã học:

 • Tập xác định, sự biến thiên hàm số

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 • Lập bảng biến thiên

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 • Đồ thị hàm số

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

II. Hàm số Lôgarit

1. Định nghĩa

 • Cho a là số thực dương , khác 1.
 • Hàm số y=logax được gọi là hàm số Lôgarit cơ số a.

2. Đạo hàm hàm lôgarit

Định lí 3

 • Hàm số y=logax (a>0,a1) có đạo hàm tại mọi x>0
(logax)=1xlna
 • Đặc biệt: (lnx)=1x
 • Với hàm hợp, ta có công thức tương tự:
(logau)=uulna

3. Khảo sát hàm số lôgarit

 • Tập xác định, sự biến thiên hàm số

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 • Lập bảng biến thiên

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 • Đồ thị hàm số lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Một số công thức đạo hàm cần ghi nhớ

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok