TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ LUYỆN TẬP

TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ LUYỆN TẬP

I. Đường tiệm cận ngang

Định nghĩa: Cho hàm số y=f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a,+),(;b),(,+)). Đường thẳng y=y0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

  • limx+f(x)=y0
  • limxf(x)=y0.

Ví dụ: Cho hàm số f(x)=1x+1 xác định trên khoảng (0,+).

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=1 vì limx+f(x)=limx+(1x+1)=1

II. Đường tiệm cận đứng

Định nghĩa: Đường thẳng x=x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

  • limxx+0f(x)=+
  • limxx0f(x)=
  • limxx+0f(x)=
  • limxx0f(x)=+

Ví dụ: Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị (C) của hàm số

y=x1x+2.

Giải: Vì limx2+x1x+2= nên đường thẳng x=2 là tiệm cận đứng của (C).

Vì limx±x1x+2=1 nên đường thẳng y=1 là tiệm cận ngang của (C). 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok