TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

I. Phương trình mũ cơ bản

1. Khái niệm

 • Dạng tổng quát: 
ax=ba>0,a1
 • Phương pháp giải:

Để giải phương trình mũ trên, ta áp dụng định nghĩa Lôgarit:

 • b>0=>ax=b<=>x=logab
 • b0 => Phương trình vô nghiệm.
 • Đồ thị minh họa:

Bài 5: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

 

Tổng quát

Bài 5: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

2. Một số cách giải phương trình mũ cơ bản

 • Đưa về cùng cơ số
 • Đặt ẩn phụ
 • Lôgarit hóa

II. Phương trình Lôgarit

1. Khái niệm

 • Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit
 • Dạng tổng quát:
logax=b, ( a>0,a1)
 • Phương pháp giải:

Để giải phương trình lôgarit trên, ta áp dụng định nghĩa Lôgarit:

logax=b<=>x=ab
 • Đồ thị minh họa:

Bài 5: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

Tổng quát

 • Phương trình logax=b, ( a>0,a1) luôn có nghiệm duy nhất x=ab với mọi b.

2. Một số cách giải phương trình lôgarit đơn giản

 • Đưa về cùng cơ số
 • Đặt ẩn phụ
 • Mũ hóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok