TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ tọa độ trong không gian

- Hệ trục tọa độ  với các véc tơ đơn vị trên các trục  theo thứ tự là   với:

 hoặc  và 

- Các trục tọa độ : trục hoành; : trục tung; : trục cao.

- Các mặt phẳng tọa độ: .

2. Tọa độ điểm  trong không gian

- Điểm 

- Nếu  là hình chiếu của  lên các trục  thì  .

- Nếu  là hình chiếu của  lên các mặt phẳng tọa độ  thì .

Khi chiếu một điểm lên các trục tọa độ hoặc mặt phẳng tọa độ thì ta có thể nhớ theo quy tắc: “Chiếu lên cái gì thì giữ nguyên cái đó, còn lại cho bằng ”.

- Tọa độ trung điểm đoạn thẳng  là 

- Tọa độ trọng tâm tam giác  là 

- Tọa độ trọng tâm tứ diện  là 

Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok