TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY


I. Hình nón tròn xoay

1. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay

 • Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
 Sxq=.r.l
 • Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.

2. Thể tích khối nón tròn xoay

 • Thể tích của khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
V=13B.h 

Lưu ý:

 • Nếu bán kính đáy = r => B=r2
 V=13.r2.h

II. Mặt trụ tròn xoay

1. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay

 • Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
Sxp=2.r.l
 • Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

2. Thể tích khối trụ tròn xoay

 • Thể tích của khối trụ tròn xoay là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
V=B.h

Lưu ý:

 • Nếu bán kính đáy = r => B=r2
V=.r2h

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok