TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 2 MẶT CẦU

TOÁN HÌNH HỌC 12 - BÀI 2 MẶT CẦU

I. Khái niệm mặt cầu

1. Khái niệm

Bài 2: Mặt cầu

 • Tập hợp những điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng r, (r>0) được gọi là mặt cầu tâm O bán kính r.
 • Ký hiệu:
S(O;r)
 • CD được gọi là dây cung <=> hai điểm C, D nằm trên mặt cầu S(O;r).
 • AB được gọi là đường kính mặt cầu <=> dây cung AB đi qua tâm O.
 • AB=2r.

2. Điểm nằm trong và ngoài mặt cầu. Khối cầu

Cho S(O;r) và A là điểm bất kì trong không gian.

 • OA=r => A nằm trên mặt cầu S(O;r).
 • OA<r => A nằm trong mặt cầu S(O;r).
 • OA>r => A nằm ngoài mặt cầu S(O;r).

==> Kết luận: 

 • Tập hợp các điểm thuộc mặt cầu S(O;r) cùng với các điểm nằm trong mặt cầu đó được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm O bán kính r.

3. Cách biểu diễn mặt cầu

Bài 2: Mặt cầu

 • Để biểu diễn mặt cầu, ta dùng phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng.
 • Hình biểu diễn mặt cầu là một hình tròn.

4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu

Bài 2: Mặt cầu

 • Kinh tuyến mặt cầu là đường giao tuyến của mặt cầu với các nửa mặt phẳng có bờ là trục của mặt cầu.
 • Vĩ tuyến mặt cầu là đường giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với các mặt phẳng vuông góc với trục.
 • Hai cực mặt cầu là hai giao điểm của mặt cầu với trục.

II. Giao của mặt cầu và mặt phẳng

Cho S(O;r) và mặt phẳng (P). H là hình chiếu vuông góc của O lên (P).

=>h=OH là khoảng cách từ O tới (P).

1. Khi h>r

Bài 2: Mặt cầu

Với M là một điểm bất kì trên (P) => OMOH

=> OM>r hay M(P).

==> Kết luận: (P) không cắt S(O;r).

 

2. Khi $h=r$

Bài 2: Mặt cầu

 • Điều kiện cần và đủ để (P) tiếp xúc với S(O;r) tại điểm H là (P) vuông góc với bán kính OH tại H.

 

 

3. Khi h<r

Bài 2: Mặt cầu

Ta có: r=r2h2=MH

=> M(P).

 • Khi h=0 => Tâm O của mặt cầu thuộc (P).

=> Giao tuyến của (P) và S(O;r) là đường tròn tâm O bán kính r.  ( gọi là đường tròn lớn ).

III. Giao của mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu

Cho S(O;r) và đường thẳng Δ. H là hình chiếu vuông góc của tâm O trên Δ và d=OH là khoảng cách từ O tới Δ.

1. Khi d>r

Bài 2: Mặt cầu

Δ không cắt S(O;r).

=> MMΔ đều nằm ngoài S(O;r).

2. Khi d=r

Bài 2: Mặt cầu

 • Điều kiện cần và đủ để Δ tiếp xúc với S(O;r) tại H là Δ vuông góc với bán kính OH tại H.

 

3. Khi d<r

Bài 2: Mặt cầu

Ta có: Δ cắt S(O;r) tại hai điểm M và N.

=> Hai điểm M và N là giao điểm của Δ với đường tròn giao tuyến của S(O;r) và mặt phẳng (O,Δ).

Đặc biệt: 

 • Khi d=0 => Δ đi qua tâm O và cắt mặt cầu tại hai điểm A, B.

=> AB là đường kính của mặt cầu.

IV. Công thức tính diện tích và thể tích khối cầu

 • Diện tích S của mặt cầu bán kính r bằng bốn lần diện tích hình tròn lớn của mặt cầu đó.
S=4r2
 • Thể tích V của khối cầu bán kính r bằng thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng diện tích mặt cầu và có chiều cao bằng bán kính của khối cầu đó.
V=43r3

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok