Trắc nghiệm hình học 12 - Bài Ôn tập chương II - mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Câu 1: Cho hình nón tròn xoay có đường cao 12cm và đường kính đáy 10cm. Độ dài đường sinh của hình nón là :

 • A. 119(cm)
 • B. 17(cm)
 • C. 15(cm)
 • D. 13(cm)

Câu 2: Cho khối nón tròn xoay có đường cao h=3cm và bán kính đáy r=5cm. Thể tích khối nón là :

 • A. 45π(cm3) 
 • B. 15π(cm3)   
 • C. 75π(cm3)   
 • D. 25π(cm3)

Câu 3: Cho khối cầu có thể tích là 36π(cm3). Bán kính của khối cầu là :

 • A. 3(cm)
 • B. 2(cm)   
 • C. 93(cm)   
 • D. 32 (cm)  

Câu 4: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h=20cm  và đường sinh l=25cm . Gọi α là góc ở đỉnh của hình nón. Tính tanα ta được kết quả là :

 • A. 34
 • B. 43
 • C. 247
 • D. 54

Câu 5: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và diện tích toàn phần 6πa2. Diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng (P) qua trục của hình trụ là :

 • A. a2
 • B. 2a2   
 • C. 4a2   
 • D. 6a2

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCDcó đáy là hình vuông cạnh a và cạnh bên bằng 2a. Thể tích khối nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD là :

 • A. πa33
 • B. πa3
 • C. 2πa33
 • D. 2πa323

Câu 7: Cho một khối cầu có diện tích mặt là 16π(cm2) . Thể tích của khối cầu là: 

 • A. 16π(cm3)
 • B. 32π(cm3)
 • C. 643π(cm3)
 • D. 323π(cm3)

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hai mặt phẳng (SAC) và (SAD) vuông góc với đáy. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) là a2 . Bán kính mặt cầu tâm A cắt mặt phẳng (SBC) theo một đường tròn có bán kính bằng a là :

 • A. a426
 • B. a66
 • C. a77
 • D. 2a33

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với đáy và SA=2a.Góc giữa cạnh bên SB và đáy là 45o . Bán kính mặt cầu tâm S và tiếp xúc với BD theo a là :

 • A. a63
 • B. a66
 • C. a62
 • D. a6

Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều ABC.ABC có AA=2AB=2a . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là :

 • A. a33
 • B. 2a33
 • C. a393
 • D. a72

Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a. Các đáy của lăng trụ nội tiếp các đường tròn đáy của khối trụ (H). Thể tích của khối trụ là :

 • A. πa333
 • B. πa33
 • C. πa39
 • D. 3πa34

Câu 12: Cho hình tứ diện ABCD có hai tam giác ΔBCD,ΔACD là hai tam giác đều cạnh a và nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện là :

 • A. a72
 • B. a6
 • C. a56
 • D. a156

Câu 13: Một khối trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy là 10cm. Người ta kẻ hai bán kính OAvà OB lần lượt nằm trên hai đáy sao cho góc giữa hai đường thẳng chứa hai bán kính bằng 30o . Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng chứa đường thẳng AB và song song với trục của khối trụ đó. Trường hợp nào về diện tích của thiết diện sau đây thỏa mãn :

 • A. 20033 (cm2)
 • B. 400(cm2)
 • C. 2002+3 (cm2)
 • D. Cả ba đáp án đều sai

Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh A và AB=2AC=4a . Biết rằng mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC) và hai cạnh SA,SC cùng tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 30o . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là :

 • A. a153
 • B. 4a17
 • C. 2a17
 • D. 2a153

Câu 15: Cho hình nón đỉnh I và đường tròn đáy tâm O. Bán kính đáy bằng chiều cao của hình nón. Mặt phẳng qua trung điểm của IO và vuông góc với IO cắt hình nón theo một đường tròn có diện tích là 4π . Hai điểm A,B nằm trên đường tròn tâm O sao cho AB=12 . Thể tích của khối tứ diện IABO là :

 • A. 6312
 • B. 76
 • C. 25512
 • D. 1312

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok