Trắc Nghiệm Hóa Học 12- Bài 19 Hợp kim

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác
 • B. Không có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim 
 • C. Hay bị gỉ, mềm , chịu nhiệt tốt, chịu ma sát tốt
 • D. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa hai kim loại cơ bản

Câu 2: Có 3 mẫu họp kim gồm Ag-Cu, Cu-Al và Fe-Cr-Mn. Dùng dung dịch nào sau đây có thể phân biệt được 3 hợp kim trên ?

 • A. HNO3    
 • B. HCl
 • C. AgNO3    
 • D. H2SO4đặc, nóng

Câu 3: Cho các tính chất sau :

( 1 ) Tính chất vật lí ;

(2) Tính chất hoá học ;

(3) Tính chất cơ học.

Hợp kim và các kim loại thành phần tạo hợp kim đỏ có tính chất nào tương tự ?

 • A. (1)    
 • B. (2) và (3)    
 • C. (2)    
 • D. (1) và (3)

Câu 4: Liên kết hoá học chủ yếu trong họp kim là

 • A. liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị.
 • B. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.
 • C. liên kết ion và tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals).
 • D. tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals) và liên kết kim loại.

Câu 5: Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn tạp chất kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch các tạp chất này có thể cho mẫu thủy ngân trên tác dụng với lượng dư của dung dịch nào sau đây ?

 • A. Hg(NO3)2    
 • B. Zn(NO3)2    
 • C. Sn(NO3)2    
 • D.  Pb(NO3)2

Câu 6: So với nguyên tử phi kim cùng một chu kì, nguyên tử kim loại:

 • A. Thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn
 • B. Thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn
 • C. Thường dễ nhận eletron trong các phản ứng hóa học
 • D. Thường có số electron ở phân lớp ngoài cùng nhiều hơn

Câu 7: Để xác định hàm lượng C trong một mẫu hợp kim Fe-C, người ta đem nung m gam hợp kim này trong không khí. Sau phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được có khối lượng tăng 28,89% so với lượng chất rắn ban đầu

a) Công thức hoá học của loại hợp kim trên là

 • A. FeC.
 • B. FeC2.
 • C. FeC3.
 • D. Fe3C.

b) Hàm lượng % của C trong hợp kim trên là

 • A. 17,65%.    
 • B. 30,00%.    
 • C. 39,13%.    
 • D. 6,67%.

Câu 8: Có các phát biểu sau:

(1) Hợp kim thép (Fe-C) ít bị ăn mòn hơn sắt.

(2) Hợp kim Al-Cu-Mn-Mg nhẹ và cứng, dùng trong chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ.

(3) Hợp kim vàng tây (Au-Ag-Cu) cứng hơn vàng nguyên chất.

(4) Hợp kim Bi-Pb-Sn có nhiệt độ nóng chảy rất cao.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 1    
 • B. 2.    
 • C. 3.    
 • D. 4.

Câu 9: Một hợp kim có chứa 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al. Cho hợp kim vào 200ml dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi phản ứng kết thúc được dung dịch Y và 8,12 gam chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,672 lít H2 (ở đktc). Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là:

 • A. 0,1    
 • B. 0,15    
 • C. 0,28    
 • D. 0,25

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Hợp kim có tính dẫn điện
 • B. Hợp kim có tính dẫn nhiệt
 • C. Hợp kim có tính dẻo
 • D. Hợp kim có mềm hơn so với các kim loại thành phần

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok