TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 1 SỐ PHỨC

1. Số i

 • Số i là tập số mở rộng của tập hợp số thực.
i2=1

2. Số phức

 • Mỗi biểu thức dạng a+bi, ( a,bR,i2=1 ) là một số phức.
 • a gọi là phần thực của số phức a+bi.
 • b gọi là phần ảo của số phức a+bi.
 • Ký hiệu tập số phức: C

3. Số phức bằng nhau

 • Hai số phức bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.
a+bi=c+di<=>a=c,b=d

Chú ý:

 • Mỗi số thực được coi là một số phức với phần ảo b=0.
 • a=a+0i
 • Số phức 0+bi được gọi là số ảo .
 • Số i gọi là đơn vị ảo.

bi=0+bi

i=0+1i

4. Biểu diễn hình học số phức

 • Điểm M(a;b) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức z=a+bi.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Số phức

 • Điểm A(3;2) biểu diễn số phức z=3+2i.
 • Điểm B(2;-3) biểu diễn số phức z=23i.
 • Điểm C(-3;-2) biểu diễn số phức z=32i.
 • Điểm D(0;3) biểu diễn số phức z=3i.  ( đây là số ảo )

5. Môđun của số phức

 • Môđun của số phức z=a+bi được biểu diễn bởi điểm M(a;b) là độ dài vectơ OM.
 • Ký hiệu: |z|
|z|=|a+bi|=a2+b2

6. Số phức liên hợp

 • Cho số phức z=a+bi => z=abi gọi là số phức liên hợp của z.
 • Ký hiệu: z¯¯¯=abi

Đặc biệt:

z¯¯¯¯¯¯=z

|z¯¯¯|=|z|

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok