TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 2 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 2 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

I. Phép cộng, trừ số phức

Tổng quát

(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i

(a+bi)(c+di)=(ac)+(bd)i

Ví dụ

Tính:  (2+3i)(5i)=(20)+(35)i=22i

II. Phép nhân

Tổng quát

(a+bi)(c+di)=(acbd)+(ad+bc)i

Ví dụ

Tính: (2+i)(1+3i)=(2.11.3)+(2.3+1.1)i=1+7i

Chú ý:

  • Phép cộng, trừ số phức được thực hiện theo quy tắc cộng, trừ đa thức.
  • Phép cộng và nhân số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.
Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok