TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 2 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

I. Phép cộng, trừ số phức

Tổng quát

(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i

(a+bi)(c+di)=(ac)+(bd)i

Ví dụ

Tính:  (2+3i)(5i)=(20)+(35)i=22i

II. Phép nhân

Tổng quát

(a+bi)(c+di)=(acbd)+(ad+bc)i

Ví dụ

Tính: (2+i)(1+3i)=(2.11.3)+(2.3+1.1)i=1+7i

Chú ý:

  • Phép cộng, trừ số phức được thực hiện theo quy tắc cộng, trừ đa thức.
  • Phép cộng và nhân số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok