TOÁN GIẢI TÍCH 12 – BÀI 4 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

I. Căn bậc hai của số thực âm

  • Căn bậc hai của số thực âm a<0 có dạng:
±i|a|

II. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Cho phương trình bậc hai ax2+bx+c=0, với a,b,cR,a0 .

Xét Δ=b24ac

  • Δ=0 => Phương trình có một nghiệm thực là: x=b2a.
  • Δ>0 => Phương trình có hai nghiệm thực là: x1,2=b±Δ2a.
  • Δ<0 => Phương trình vô nghiệm.

Lưu ý:

  • Nếu xét trong tập số phức với Δ<0 => vẫn tồn tại hai căn bậc hai ảo của Δ±i|Δ|

          => Phương trình có hai nghiệm là: x1,2=b±i|Δ|2a

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok