KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN) CHO GIÁO VIÊN TỪ LỚP 1 ĐẾN 12

KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)

LỚP 12:

KHBD TOÁN 12

KHBD VẬT LÍ 12

KHBD LỊCH SỬ 12

KHBD NGỮ VĂN 12

KHBD HÓA HỌC 12

KHBD ĐỊA LÍ 12

KHBD TIẾNG ANH 12

KHBD SINH HỌC 12

KHBD GDCD 12

MÔN CÒN LẠI

 

LỚP 11:

KHBD TOÁN 11

KHBD VẬT LÍ 11

KHBD LỊCH SỬ 11

KHBD NGỮ VĂN 11

KHBD HÓA HỌC 11

KHBD ĐỊA LÍ 11

KHBD TIẾNG ANH 11

KHBD SINH HỌC 11

KHBD GDCD 11

MÔN CÒN LẠI

 

LỚP 10:

KHBD TOÁN 10

KHBD VẬT LÍ 10

KHBD LỊCH SỬ 10

KHBD NGỮ VĂN 10

KHBD HÓA HỌC 10

KHBD ĐỊA LÍ 10

KHBD TIẾNG ANH 10

KHBD SINH HỌC 10

KHBD GDCD 10

MÔN CÒN LẠI

 

LỚP 9:

KHBD TOÁN 9

KHBD VẬT LÍ 9

KHBD LỊCH SỬ 9

KHBD NGỮ VĂN 9

KHBD HÓA HỌC 9

KHBD ĐỊA LÍ 9

KHBD TIẾNG ANH 9

KHBD SINH HỌC 9

KHBD GDCD 9

MÔN CÒN LẠI

 

LỚP 8 (Đang Cập Nhật):

LỚP 7 (Đang Cập Nhật):

LỚP 6 (Đang Cập Nhật):

LỚP 5 (Đang Cập Nhật):

LỚP 4 (Đang Cập Nhật):

LỚP 4 (Đang Cập Nhật):

LỚP 2 (Đang Cập Nhật):

LỚP 1 (Đang Cập Nhật):

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok